Meervoud van lef = leven

Meervoud van lef = leven
Ja om te geloven moet je lef hebben. En als je lef hebt zul je leven. Hoe ik op die gedachte kom? Toen ik vorige week het dagblad van het Noorden las, werd ik getroffen door de lange rijen mensen die met elkaar moesten wedijveren om in aanmerking te komen voor subsidie om hun huizen te verstevigen i.v.m. de aardbevingen. Wat een schande dat we dit niet ‘gewoon’ kunnen afhandelen. En dan lezen we dat er nu een nieuwe staatssecretaris zijn best gaat doen om de Groningers toch weer tegemoet te komen. Dit is niet nieuw.
In de bijbel vinden we zelfs een soortgelijk verhaal. Lees het laatste hoofdstuk van Ezra maar eens. Ezra moest het slepende conflict dat Joden getrouwd waren met niet Joodse vrouwen maar even oplossen. Ook daar werden de beslissingen voor zich uit geschoven onder het mom van ‘regen’ en aansluitend werd er een commissie ingesteld. Einde van Ezra: er was niets gebeurd. En in de bijbel komen we meer verhalen tegen waarbij de hoofdpersoon letterlijk de benen neemt. Neemt Jona, die had er echt geen zin in om Ninevé tot de orde roepen. En afgelopen zondag lazen we het verhaal van Mozes die God ook vroeg om allerlei ‘bewijzen’ om er niet alleen voor te komen staan. Uiteindelijk ging broer Aaron mee om te helpen het volk uit Egypte te leiden. Schijnbaar is het een verschijnsel van alle tijden dat we het geloof niet hebben dat we geholpen worden en óók dat we het geloof niet hebben dat we de taak kunnen vervullen die we krijgen. Maar denken we dan dat als we zeggen te geloven het allemaal van een leien dakje gaat? Nee, je moet wel over wat lef beschikken om te geloven. Er voor gaan. Het doen. De stap wagen, de sprong nemen. En wat is dan je risico… misschien mislukt het maar je wordt er zeker wijzer van en als het dan wel lukt. Wordt je dan niet gesterkt in je geloof? We hebben soms moeite om te geloven. Moeite om te begrijpen wat God wil. Maar ontbreekt het ons dan niet aan lef? En als we dat lef dan vertonen, dan mogen we leven. Het leven ervaren. Ten volle, voor nu tot in eeuwigheid.

Veel lef toegewenst,

Janetta Wanders
Reageren? Graag zelfs: mw.wanders@gmail.com
 
 
Roosevelt vakantiehuis Roosevelt vakantiehuis
Ieder jaar is er aandacht voor de Roosevelt vakantieweek voor alleenstaanden en mensen met een lichamelijke beperking. Deze week wordt georganiseerd  door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel.
In 2022 wordt de vakantieweek gehouden van 25 juni tot 2 juli
(Natuurlijk onder voorbehoud vanwege het coronavirus.)
De vakantieweek wordt gehouden in het Nieuw Hydepark te Doorn. Dit gebouw staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel, eigen toilet en een douche. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op de vleugel is ook nog een badkamer met een ligbad. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Soms komt het voor dat er twee gasten samen op een kamer logeren. Voor een goede impressie kunt u kijken op www.nieuwhydepark.nl.
De Rooseveltvakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers.  Gastvrijheid en persoonlijke aandacht staan voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. 
De diaconie zet een oproep op de zondagsbrief en/of vraagt mensen persoonlijk die hieraan willen deelnemen. Ook mensen die niet tot een kerk behoren, mogen mee,  Maar er wordt wel van  uitgegaan dat ze meewerken aan het protestant christelijk karakter van de vakantieweek.
 
 
Maak kennis en voel je thuis Maak kennis en voel je thuis
We zijn een open huis; ruim en gastvrij met een open oecumenische houding en met inzet voor de gehele samenleving.
lees meer ┬╗
 
Verslag Jeugdkerk

Verslag Jeugdkerk
Afgelopen zondag 16 januari kwamen we fysiek bij elkaar in kerkgebouw De Waaier. Fijn dat we dat weer konden doen. We begonnen met een terugblik op de bijeenkomst van 5 december, waarin we veel plezier hadden met het Sinterklaasspel en we wensten elkaar een gelukkig 2022. Daarna staken we de kaars aan met onderstaande woorden. Aan de hand van het lied Labyrinth van Gers Pardoel  schreven we op een post-it wat helpend kan zijn om positief over de toekomst te zijn en wat niet. We bespraken dat Corona niet helpt, omdat je niets samen kunt doen, ruzie en milieuvervuiling (o.a. veel rommel in de berm langs het fietspad) helpt ook niet om positief te zijn over de toekomst. Wat wel helpt is lachen, elkaar helpen, vriendelijk zijn, eerlijkheid en met iemand praten als je ergens mee zit. Op vakantie gaan, samen leuke dingen doen en niet naar school moeten. Je dromen kunnen volgen. In dit alles is de liefde belangrijk, elkaar respecteren, maar ook zelf liefde tonen. Hierin heb je zelf een rol en zijn goede mensen om je heen belangrijk. De kerk speelt ook een rol doordat je samen hetzelfde geloof kunt delen, zodat je niet alleen bent en je kunt samen geld inzamelen voor een goed doel .
Vervolgens gingen we onze eigen voedsel- en voetafdruk bekijken m.b.v. de volgende testen: https://www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-eten/voedselafdruk.aspx en http://voetafdruktest.wwf.nl/ We kwamen erachter dat er voor het eten van vlees veel water nodig is en dat het eten uit de supermarkt ook ver weg kan komen, waardoor je meer ‘hectare’ nodig bent. Daarnaast vergroot het gebruik van de auto ook je voetafdruk, maar het openbaar vervoer is ook best duur. We verbruikten gemiddeld 2,5 aardbol, terwijl de gemiddelde Nederlander 3,3 aardbol verbruikt.
 In Genesis 1:28 en Genesis 2: 15 gaat het over de opdracht van God aan Adam en Eva in de Hof van Eden. Hierin staat dat de mensen de baas zijn over de aarde en ervoor moeten zorgen en erop passen. In het gesprek hierover ging het erover dat dit betekent dat de mensen verantwoordelijkheid moeten nemen door mee te werken aan een goede aarde en er goed voor moeten zorgen.  In Bijbelse woorden noemen we dit rentmeesterschap. Als we kijken naar onze eigen voet- en voedselafdruk dan kunnen we letten op waar ons eten vandaan komt, meer recyclen, hergebruiken en minder weggooien.
De volgende keer is zondag 6 februari en dan gaan we praten over vegetarisch, veganistisch of flexitariër zijn. Helpt dat voor de toekomst van de aarde? We kijken dan een filmpje van Denkstof en doen een kahoot. We sloten de jeugdkerk af met een dankgebed en bleven nog even gezellig met elkaar kletsen, theedrinken en een regenboogkoekje eten.

Tiny en Marja