Kinderkerk - Hij weet het

Kinderkerk - Hij weet het
Tijdens de dienst gaan we het hebben over de Bijbellezing Johannes 4:27-42.
Water… wie wel eens op een warme zomerdag in de bergen heeft gewandeld, weet hoe belangrijk water is. Op zo’n dag wéét je, dat je dorst gaat krijgen. Je bent slim genoeg om, als je op stap gaat, water mee te nemen. Maar stel nu dat je die wandeling maakt, en langzaam maar zeker raakt je drinkfles leeg. En dan ineens zie je het… een kleine poel, een plas water. Je kijkt op de wandelkaart. Een stukje verderop, misschien nog twintig minuten lopen, daar zou een beekje moeten zijn. Een bergstroompje. Zo’n stroompje met helder, koud, stromend water. Maar je hebt nu al zo’n dorst. Het is dan wel stilstaand water, niet zo koud en fris als een beekje, maar het is water…
Wat zou jij doen? Kies je voor stilstaand, dood water, of stromend, levend water? Wat is lekkerder? En wat is veiliger? Het verhaal van vandaag gaat ook over ‘levend’ water.

Op een dag komen Jezus en zijn leerlingen in Samaria.
lees meer »
 
Bijbel lezen (deel 3): Wie zitten er aan tafel en waarover wordt gesproken?

Bijbel lezen (deel 3): Wie zitten er aan tafel en waarover wordt gesproken?
Ik had vroeger een boekje in de kast staan met de titel: “Hélp! Ik lees de bijbel.” Inderdaad, je bent hulp nodig, anders loop je op den duur vast (zoals Pablo van der Poel, Bijbel lezen dl. 1). De Bijbel is een moeilijk boek. Punt uit. Dat ervaart elke lezer. Dat heeft niet alleen te maken met de achtergrond, de cultuur, waarin de Bijbel is ontstaan, maar zeker ook met de grote verscheidenheid aan boeken die erin zijn opgenomen (Bijbel betekent boeken).

Stel je het volgende eens voor: een uitgever nodigt de schrijvers van deze boeken uit voor een gesprek, om alles samen te voegen tot één dik boek: de Bijbel. Hij heeft een grote tafel en 66 stoelen klaar gezet. Voor elke schrijver van een boek is er plek aan tafel.  Ook liggen er naamkaartjes waarop de schrijvers hun namen kunnen schrijven, zodat men weet wie de auteur is van welk boek. Langzaam druppelen de schrijvers binnen. Maar al snel blijkt dat hij stoelen te kort komt. Er komen veel meer schrijvers binnen dan hij verwacht had. Meerdere Bijbelboeken blijken verschillende schrijvers hebben (o.a. Genesis, de Psalmen, Jesaja, etc). Er is ook een enorm leeftijdsverschil tussen de schrijvers, soms wel meer dan 1000 jaar! Er zijn zelfs schrijvers bij die zich uitgeven voor iemand anders. Zo schuift iemand aan tafel die een brief heeft ondertekend met de naam Paulus, terwijl hij in werkelijkheid helemaal niet Paulus heet.

Een ander punt is de enorme verscheidenheid aan boeken en genres die op tafel liggen. Boeken met liederen, boeken vol met ge- en verboden, heel veel “geschiedenis,” verschillende brieven, vier evangeliën enz. En wat staat daarin? Ze gaan over mensen (Jezus, Jakob en Esau), het gaat over de liefde (Hooglied), het gaat over God en het lijden in de wereld (Job), er staan wijsheden in (Spreuken), oorlog en geweld, seks, overspel, leugen en bedrog, huis, tuin en keukenpraat ( Paulus vraagt in 2 Timotheus 4, 13: Als je komt, neem dan mijn jas mee, die ik heb laten liggen), profetie, ja zelfs een aantal fabels (o.a. Richteren 9, 8 - 15).

 
lees meer »
 
Meer nieuws Meer nieuws
Vindt u hier
 
Welkom in de kerkdienst

Welkom in de kerkdienst
Sinds zondag 6 juni is aanmelden voor de dienst niet meer nodig. We houden wel het aantal mensen in de gaten. De diensten blijven, zoals gebruikelijk, ook online te volgen. Voorlopig houden we ons aan onderstaande richtlijnen. We zijn blij dat we de deuren van de kerk weer open kunnen zetten en elkaar weer kunnen begroeten en ontmoeten op de zondagmorgen. 
  • Het dragen van mondkapjes is verplicht tijdens verplaatsingen.
  • Er wordt niet gezongen. Er zijn wel voorzangers.
  • Er is geen garderobe beschikbaar.
  • 1,5 meter afstand van elkaar met uitzondering als je uit één huishouding komt.
  • De collecte vindt plaats aan het eind van de dienst of via de scipio app.

Na de dienst is er weer koffie en thee. Met meer uitgiftepunten en bij mooi weer even lekker naar buiten is er ruimte voor ontmoeting.
 
 
HOUD MOED, HEB LIEF

HOUD MOED, HEB LIEF
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer »