Bijbellezen (dl. 8) in 1672 - 2022 (Blokzijl 350 jaar stad)!

Bijbellezen (dl. 8) in 1672 - 2022 (Blokzijl 350 jaar stad)!
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". Volgend jaar zal daar in ons land uitvoerig aandacht aan worden gegeven. In datzelfde jaar kreeg Blokzijl stadsrechten. Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten geweest om een feestelijk programma in elkaar te zetten en dit feit in 2022 uitbundig te vieren. Jullie horen daar nog meer over. Maar hoe zou men in 1672 naar de toekomst hebben gekeken? Ja, ook toen las men in de Bijbel. Zou het houvast hebben gegeven, troost, geborgenheid? Als je de verhalen mag geloven is 1672 een bar en boos jaar geweest. De kerken zullen wel vol hebben gezeten. Zegt het oude lied niet: Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. Je hoort wel eens zeggen: Mensen willen, als het hen goed gaat, God nog wel eens vergeten. Maar als de nood aan de man is, dan zoeken ze hem weer op. Niks mis mee, zou ik zeggen. Met wijlen prof. Kuitert zeg ik: als je in nood gezeten bent, als de sodemieter naar God.
lees meer »
 
Maak kennis en voel je thuis Maak kennis en voel je thuis
lees meer »
 
Brokactie

presenteerobject
Brokactie
Vanaf 19 september as. houden we weer brokactie. De opbrengst is deze keer voor een presenteerobject.
 
lees meer »
 
Openstelling kerk

Openstelling kerk

Tot zondag 24 oktober a.s. is de Grote Kerk open voor bezichtiging op woensdag en zaterdag.