Kinderkerk - Zorg jij voor mij?

Kinderkerk - Zorg jij voor mij?
Schriftlezing: Ruth3

Tijdens de vorige kinderkerk hebben we het gehad over de reis van Naomi en Ruth. Aankomende zondag gaat het verhaal verder.
Op een dag zegt Naomi tegen Ruth: ‘Ik zou graag willen dat je een man had en kinderen. Dat je weer een rustplaats hebt waar je je thuis voelt. Luister. Ik heb een plan. Je weet toch dat Boaz familie van ons is? Die Boaz bij wie je koren ging zoeken. Vanavond werkt hij op het land. Het koren is van het land, het is gedorst, en vandaag gaan ze het koren wannen. Dat is echt een feest, de oogst is dan helemaal klaar. Deze nacht slapen Boaz en zijn knechten op het land, om te zorgen dat het koren niet wordt gestolen. Als jij nu eens naar hem toegaat.
Ruth neemt een bad en zorgt dat ze er mooi uitziet en lekker ruikt. Als het donker is gaat Ruth naar de schuur en gaat ze bij de voeten van Boaz liggen. Ruth is in dit verhaal heel erg dapper, waarom was het zo dapper?
Wat kunnen we van Ruth leren? Als je niet weet hoe het verder moet, leef dan zoals God het heeft bedacht. Je mag van andere mensen vragen goed voor je te zorgen, omdat God dat ook zou doen.
Bij wie voel jij je thuis?
Zou het plannetje van Naomi zijn gelukt? Dat hoor je tijdens de kinderkerk!

In de zondagsbrief vinden jullie een woordzoeker en een puzzel over het Bijbelverhaal Ruth3.

Tot zondag!

Leiding Kinderkerk,
Patrisja en Ruth
 
Helden en koppige ‘losers!’

Helden en koppige ‘losers!’

De bijbel staat vol verhalen over mensen. Maar in tegenstelling tot andere boeken, verhalen en geschriften uit de Oudheid, kom je er geen helden in tegen. Geen mensen met bovennatuurlijke krachten die bovenmenselijke prestaties leveren, zoals in de oude Griekse mythologie. Ik noem er een paar: Hercules, de Titanen, of Achilles. Allemaal krachtpatsers. En wie worden er in onze moderne geschiedenisboeken genoemd? Juist, de overwinnaars, de helden.
Kijk dan eens in de Bijbel: allemaal ‘losers.’ Mensen van vlees en bloed. Niks geen hoogstandjes van menslievendheid en onverschrokkenheid. Ja, er zitten wel vechtersbazen bij. Saul, Simson en David bij voorbeeld. Zij mogen graag een robbertje vechten. En lees eens over al die ruzies. Soms met noodlottige afloop. Kain slaat zijn broer Abel dood, Jakob bedriegt zijn vader en broer Ezau, Jozef wordt door zijn bloedeigen broers in de put gegooid en later ook nog eens verkocht. Dan zwijg ik nog maar over de rest. Wat een boek. En wat een lekker spul waar God zich mee inlaat.
Had dat nou niet anders gekund, denk je dan. Waarom in zee gaan met dat stelletje ongeregeld, dat stelletje armoedzaaiers en ‘losers?’ En waarom zulke verhalen ook nog eens aanduiden als Heilige Schrift of Woord van God? Eén ding is duidelijk: de Bijbel is geen epos over het leven van helden. Eerder het verhaal van elk mens in alle klimaten en alle tijden. Het is het verhaal van verdwaalden en zoekers, van verlorenen (losers) en gevondenen, het verhaal van jou en mij. Andere boeken kan men proberen te verklaren, maar een poging om de Bijbel uit te leggen is een gelegenheid bij uitstek om zich belachelijk te maken. Waar is de geest die haar voor eens en altijd kan uitleggen? Laten we vooral in alle nuchterheid constateren dat we er na 2000 jaar lezen en onderzoek nog steeds niet in geslaagd zijn om zijn volle betekenis na te vorsen. Is het dan niet ontzéttend aanmatigend, dat één bepaalde generatie meent te weten wat de enig en juiste uitleg is van de Bijbel?
De Bijbel is de schat in de akker, die door elke generatie opnieuw gevonden, gelezen en geïnterpreteerd wordt. De Bijbel bevat geen dode letters, maar is een levend woord. Hij spreekt voor zichzelf. Er zijn vele boeken over God, maar de Bijbel is het boek van God. Altijd gaat zijn belofte uit naar falende, eerlijke zielen, naar de ‘losers’ van de geschiedenis.
Maar het is ook een mensenboek. De Bijbel toont de weg van God met de mens en de weg van de mens met God. Hij bevat zowel de aanklacht van God tegen de bozen als de schreeuw van de verslagen mens die God om recht vraagt. We komen koppige mensen tegen, die liever eigen wegen inslaan, niet lastig gevallen willen worden (door elkaar en door God) en we komen een koppige God tegen, die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Nee, geen helden worden bewierookt, maar koppige mensen, die geliefd worden door een al net zo koppige en vasthoudende God. Vaak zeggen mensen dat de Bijbel een moeilijk boek is. Dat is waar. Maar meer nog dan een boek, is de Bijbel een stem. Een stem die tot ons spreekt, ons de weg wijst, die inspanning vraagt om hem te horen en te verstaan, die zegt: Ik ben met jou, tot het einde der dagen.

Ds Jelle Vonk  (reacties altijd welkom)
 
 
Collectemunten in de vakantie

Collectemunten in de vakantie
Nu we steeds minder met contant geld betalen hebben we vaak ook minder geld voor de zondags collectes. Maar gelukkig kun je dat probleem oplossen door collectemunten te gebruiken.
Sinds jaar en dag kunnen jullie die ophalen:
  • in Scheerwolde  bij Antje Hoolsema, Geert Luchesenstraat 6, tel. 0521 – 37 14 39,
  • en in Blokzijl bij Alewijn Boogaard,  Bierkade 6, tel 0527-291342.
Maar in de vakantieperiode neemt Henk van Dalen dat vaak van Alewijn over. Zo ook nu:


Vanaf zaterdag 28 mei tot maandag 4 juli
kun je in Blokzijl voor collectemunten terecht bij
Henk van Dalen, De Kegge nr. 12,  tel. 0611 272 624.

 
 
Maak kennis en voel je thuis Maak kennis en voel je thuis
We stellen ons huis open; ruim en gastvrij met een open oecumenische houding en met inzet voor de gehele samenleving.
lees meer »
 
Gratis zomergezinsboekje Gratis zomergezinsboekje
Gratis zomergezinsboekje voor de vakantie
Drie organisaties, IZB, HGJB en GZB hebben een gratis zomergezinsboekje ontwikkeld. Ze willen daarmee gezinnen helpen om ook in de vakantieperiode elke dag tijd voor God te nemen. Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast zijn er allerlei extra materialen zoals filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de speciale website: www.zomergezinsboekje.nl.
Mensen in de Bijbel die in aanraking komen met een andere cultuur spelen de hoofdrol. In het boekje zit van maandag tot en met zaterdag een Bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te doen en een puzzel. Daarnaast staan er portretjes in van jonge christenen dichtbij of ver weg die hun verhaal delen. Zo proeven de gezinnen samen iets van andere culturen.

De gratis boekjes zijn te bestellen via www.zomergezinsboekje.nl. Enkel de verzendkosten moeten worden betaald. Bestel ze snel, zodat ze nog voor de zomervakantie bij de gezinnen kunnen zijn. Het boekje heeft een beperkte oplage, dus op is op. Via de site is ook een digitale versie in te zien en te downloaden.