Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
In de maand juni hebben we als kerkenraad maar liefst twee keer vergaderd in de Grote Kerk. We hadden elkaar lang niet gezien en we hebben de vergadering opgeknipt in twee avonden.
Zoals gebruikelijk in de maand juni zijn de jaarrekeningen 2019 van de kerkrentmeesters, diaconie en het Burger Weeshuis toegelicht en ondertekend.
Verder is uitgebreid met elkaar verkend welke mogelijkheden er zijn om te komen tot verbinding nu er geen wekelijkse kerkdienst is. Tot 1 september geen fysieke kerkdienst. De Grote Kerk blijft dicht. Dat is het besluit. En moeilijk ook om te aanvaarden. De online dienst en de zondagsbrieven zijn onze huidige middelen om bij de mensen binnen te komen. Daarnaast zijn er weer enkele bezoekjes gedaan door Jelle en vanuit het pastoraat. Alles kleinschalig. Het initiatief om tot kleine koffiemomenten te komen, een fietstochtje te organiseren is inmiddels al via de Zondagsbrief vermeld.
In de vergadering is vooruitgeblikt en is gekeken naar het nieuwe kerkelijk jaar. De komende tijd zal gewerkt worden aan een winterprogramma, deze zal in september worden gepresenteerd. Ook met betrekking tot de kerkdiensten na 1 september wordt e.e.a. weer ingepland. De startzondag op 20 september is er één van. Zo langzamerhand zal de organisatie hiervan ook op gang moeten komen. De wisseling van ambtsdragers is uitgesteld maar wordt dit najaar ook ingepland. Blijven uitstellen is geen optie en we moeten misschien wel toe naar een ‘nieuw normaal’.
Het moderamen zal half augustus bijeen komen om te beoordelen hoe we verder kunnen gaan na 1 september. En vanaf september pakt de kerkenraad de draad weer op.
Als je van een fysieke dienst naar een online dienst gaat, zijn er allerlei veranderingen. Het heeft ons ook mooie dingen gebracht. Als we weer terug gaan naar een fysieke dienst, wordt het dan weer als vanouds? Of zijn er toch elementen van de afgelopen periode de moeite waard om mee te nemen? Onderzoekt alles en behoudt het goede.
Het belang van communicatie en gebruik van de middelen is actueler dan ooit. Momenteel wordt gekeken naar de huidige website. De website is toe aan vernieuwing en achter de schermen wordt hard gewerkt om de website te voorzien van actuele inhoud. De kerkenraad verkent de scipio app. Er kan veel met deze app maar er moet wel onderzocht worden of het bruikbaar is. In een kleine groep deze app verkennen is dan heel handig.
Dit was weer een greep van de besproken punten in de kerkenraad. Namens de kerkenraad wens ik je een fijne zomerperiode toe.
Behoed ons, bewaar ons, zegen ons,
Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar te zegenen,
te bewaren, te behoeden.
Moge het zo zijn!
Karin Rozendal (scriba)
 
 
Samen comforters en tassen maken Samen comforters en tassen maken
Wilt U meedoen aan het maken van lappendekens (comforters) en tassen voor mensen in b.v. vluchtelingenkampen, doe dan mee aan dit initiatief. Iedereen die  geïnteresseerd is kan meedoen. Er zijn veel verschillende dingen te doen, zoals knippen of snijden van stof, spelden, naaien , knopen enz.  Het is dus niet noodzakelijk om een volleerd handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier. Voor meer informatie graag contact opnemen met Janneke Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl, jannekekikstra@planet.nl, tel. 0612253190

 
 
Pakketten

Pakketten
Er is een vraag bij de diaconie binnengekomen of wij voor 15 mensen (11 gezinnen en 4 alleenstaanden) een zomerpakket willen samenstellen. Het zijn mensen die heel weinig te besteden hebben. De informatie krijgen wij van het Leger des Heils. Zij geven aan hoe het gezin is samengesteld en waar je ze mee zou kunnen verrassen. De mensen wonen in onze regio. De bedoeling is dat het pakket bij de mensen zelf wordt gebracht. Globaal moet men er niet meer dan €25,- tot €50,- aan besteden. Het is dus de bedoeling dat u zelf met de informatie die u ontvangt, een pakket samenstelt en dat ook bij het gezin brengt. (Misschien is het wel leuk om samen met iemand een pakket samen te stellen, bijv. familie,  vrienden, vriendinnen, buurvrouwen enz.)
Denkt u dat vinden wij wel leuk om daar aan mee te werken, of wilt u meer informatie, dan kunt u  contact opnemen met Hans Kloek via. telefoon 06-19363358 / 0527-291592 of famkloek@hotmail.com
(Wilt u wel meewerken, maar het geld is een probleem, laat het dan weten. De diaconie zoekt daar een oplossing voor.)

Een reactie van een gemeentelid;
‘Toen we de oproep zagen in de zondagsbrief over de zomerpakketten dachten we direct, wat een mooi initiatief, wij doen mee. Dezelfde week hebben we met ons zessen afgesproken en de inhoud van de pakketten besproken. 
We hebben twee pakketten gemaakt voor gezinnen. Op de formulieren stonden met name wensen voor de kinderen zoals knutselpullen, oordopjes voor de telefoon en lego. Allemaal wensen die onze kinderen toch al snel als gewoon zien, wat niet voor iedereen zo is. 
De dag erna hebben we de inkopen gedaan, aangevuld met een bon voor de Hema en veel andere leuke zomerspullen. Op zaterdagochtend hebben we de manden mooi ingepakt en persoonlijk langsgebracht.
Leuk om te geven. Mooi en dankbaar om te zien.’

 
 
Geslaagd

Geslaagd
De vorige keer meldde ik al een aantal jongeren die geslaagd waren voor het eindexamen. Maar wie goed keek, zag overal vlaggen hangen in Blokzijl, Scheerwolde en omgeving. Ook de volgende jongeren hebben onze welgemeende felicitaties in ontvangst mogen nemen en een kaart ontvangen. Dat zijn:  Daan Tienpont, Toby Boonstra, Sterre de Olde, Carolien Vrolijk, Alyssia de Jong, Romy Dolstra, Evelien Mulder, Allart Groen, Remco Timmerman, Damion, Sophie Bergkamp, Carlijn van Munsteren, Damien Pit Blokzijl, Jelle Roozeboom, Harm van de Linde, Romy Dolstra, Milan Makelenburg, Sam Wijmenga, Maurits Donker, Amarinth Hanekamp. Wij wensen jullie veel succes met jullie vervolgopleiding waar dan ook! 

Wij wensen allen die getroffen zijn door het coronavirus veel sterkte toe en bidden om een voorspoedig herstel. Daarbij denken wij ook aan partners en familieleden die hun dierbaren niet mogen bezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen.

En laten we vooral niet vergeten te danken en te bidden voor alle werknemers in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk beperkten, psychiatrische instellingen etc. etc.

Voor jullie allen: Houd moed, heb lief!

De vorige keer meldde ik al een aantal jongeren die geslaagd waren voor het eindexamen. Maar wie goed keek, zag overal vlaggen hangen in Blokzijl, Scheerwolde en omgeving. Ook de volgende jongeren hebben onze welgemeende felicitaties in ontvangst mogen nemen en een kaart ontvangen. Dat zijn:  Daan Tienpont, Toby Boonstra, Sterre de Olde, Carolien Vrolijk, Alyssia de Jong, Romy Dolstra, Evelien Mulder, Allart Groen, Remco Timmerman, Damion, Sophie Bergkamp, Carlijn van Munsteren, Damien Pit Blokzijl, Jelle Roozeboom, Harm van de Linde, Romy Dolstra, Milan Makelenburg, Sam Wijmenga, Maurits Donker, Amarinth Hanekamp. Wij wensen jullie veel succes met jullie vervolgopleiding waar dan ook! 

Wij wensen allen die getroffen zijn door het coronavirus veel sterkte toe en bidden om een voorspoedig herstel. Daarbij denken wij ook aan partners en familieleden die hun dierbaren niet mogen bezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen.

En laten we vooral niet vergeten te danken en te bidden voor alle werknemers in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk beperkten, psychiatrische instellingen etc. etc.

Voor jullie allen: Houd moed, heb lief!