Doopvont

Doopvont

Het kleermakersgilde van Blokzijl heeft dit doopvont geschonken. Een verwijzing naar dit doopvont is zichtbaar? Zie je het al? ........Als afbeelding is een schaar verwerkt met daarboven een klein naaimandje. 

terug