Gedenk en verwacht

Gedenk en verwacht
Weet waar je vandaan komt! Dat is essentieel in het leven. Weet waar je vandaan komt. Niet alleen in welk gezin je geboren en opgegroeid bent, maar ook hoe het leven van vandaag verbonden is met het verleden. Wij komen ergens vandaan. Hoe de wereld er nu uitziet, wortelt in de tijd die achter ons ligt. Hebben jullie een beetje kennis van de (vaderlandse) geschiedenis? Van welke betekenis bij voorbeeld de Reformatie is voor de Westerse wereld? Of de Verlichting? Waarom en hoe de EU is ontstaan? Ik stel jullie maar de vraag. Denk er maar eens over na. Of beter: lees eens een boek! Niet dat wij de toekomst nu al kunnen vastleggen door wat wij vandaag zaaien. Geschiedenis ontwikkelt zich niet, verloopt niet volgens een van te voren uitgestippeld plan. Er doen zich allerlei onvoorziene ontwikkelingen voor, die de hele wereld, en dat heeft de geschiedenis wel laten zien, op zijn kop kan zetten.
lees meer »
 
HOUD MOED, HEB LIEF

HOUD MOED, HEB LIEF
 
Kinderkerk - Een woord dat nooit verdwijnt

Kinderkerk - Een woord dat nooit verdwijnt
In Kind op Zondag staat deze week het verhaal over Matteüs 24:14-35

Matteüs was vroeger een tollenaar. Hij kreeg geld van de mensen, die langs het hek wilden. Matteüs vroeg veel geld, zodat hij erg rijk kon worden. Toch voelde hij zich niet fijn. Jezus zei tegen Matteüs ‘Ga toch met mij mee’. En Matteüs ging. Hij werd een vriend van Jezus. Dat was veel fijner dan al dat geld.
Maar nu maakt Matteüs zich zorgen. ‘Ik ga weg’ zegt Jezus. ‘Ik ga naar mijn Vader in de hemel. Maar op een dag kom ik terug.’ ‘Maar hoe moet dat dan?’ vraagt Matteüs. ‘Misschien gebeuren er nare dingen en dan is er niemand om ons te helpen.’ Jezus zegt: ‘Denk aan mij. Juist als je bang bent.’ Want het duurt niet lang, dan kom ik terug!’ 

 
lees meer »
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer »