Kinderkerk Kinderkerk
Het werkblad voor deze week, vindt je in de bijlage van de Zondagsbrief. 
 
Ja, het liefst zou ik ook

Ja, het liefst zou ik ook
Pasen ligt achter ons en we moeten verder. We lezen de verhalen van Thomas en de Emmaüsgangers. En we zijn weer teruggeworpen op onszelf. Denken we.
Nu we een beamer hebben in de kerk is het Liedboek bij mij achterin de kast beland. Toch staat op dit liedboek aan de voorzijde; ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Ja ook in huis. Toen ik het Liedboek doorbladerde, viel het mij ten eerste op dat hier prachtige gedichten en gebeden in staan en dat er ook liederen in staan die voor mij minder bekend zijn en prachtige teksten hebben. Een van die liederen die ik aantrof en die mij raakte was lied 945 geschreven door Kurt Rose:

Ja het liefst zou ook ik, als die andere drammers,
God tot ingrijpen dwingen met die almacht van Hem.
en ik houd stiekem hoop op de heer van de machten
een reusachtige redder van een wereld in nood.
Maar dan klinkt: ‘Zie de mens’ en ik kijk in een spiegel,
zie het lijden, de onmacht, mijn armzalig gezicht.
En ik schreeuw, bal mijn vuist; ach, wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven? Brengt een mens ons soms heil?
Ja, het liefst bid ook ik tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven, met de blik afgewend.
Ik huil mee met het volk, ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor het teken in een mensengezicht.


Toen Pontius Pilatus het oordeel van het volk aanhoorde en zich erbij neer legde dat Jezus gekruisigd moest worden, zei hij in Johannes 19 vers 5 (oude Bijbelvertaling) ‘Zie de mens’. De kruisiging heeft niet alleen de wederopstanding gegeven maar heeft zich gevoegd in ons als mensen. Waardoor we samen als gemeente en als christenen het verschil mogen maken. Zoals Jelle Vonk laatst zei; het gist in het brood. Dus laten we de blik niet meer afwenden en alleen naar boven kijken, maar vooral ook naar de ander, onze naaste, waar we God mogen ontmoeten.

Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@gmail.com
 
 
HOUD MOED, HEB LIEF

HOUD MOED, HEB LIEF
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer ยป
 
Meer nieuws Meer nieuws
Vindt u hier