PKN
Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde
 
Onderweg Onderweg

Het kerkblad Onderweg verschijnt elke maand. 

U kunt uw kopij voor 'Onderweg' inleveren bij:
De heer A. Boogaard, Bierkade 6, 8356 DH  Blokzijl
Tel. 0527-291342 
e-mail:

 

 
Colofon Colofon

Onderweg komt tot stand onder redactie van:
Yvonne Wymenga     0527 240965
    Janetta Wanders        0521 370263
         Alewijn Boogaard       0527 291342 (
              Ilona Mooiweer            0527 291391
Kopij te sturen naar:
 
Abonnementen:  
gedrukt, thuisbezorgd binnen onze gemeente: € 8,- per jaar
alleen digitale versie (per e-mail): € 8,- per jaar
thuisbezorgd en tevens per e-mail: € 8,- per jaar
gedrukte versie per post (al dan niet tevens per e-mail): € 25,- per jjaar
Te voldoen op  bankrekening nummer NL35 RABO 03018 12 500  t.n.v.
Penningmeester Kerkblad mevr. Y.V. Wymenga-Hulleman,           tel.0527-240965
Bij betaling graag vermelden: uw naam, uw straatnaam, uw huisnummer en het abonnementsjaar.      
 
Predikant Protestantse Gemeente Blokzijl:
            Ds. D.J. Lagerweij, De Kegge 2, 8356 HE Blokzijl  (part time)
            Tel.:  0527 240036     e-mail:
NB: voor aanvragen betreffende pastoraat: neem contact op met wijkouderling.
 
Website:        www.kerkblokzijl.nl
 
Ledenadministratie: Joke Boes; voor alle wijzigingen van adressen en gezinssamenstelling, e-mail: 
 
Zondagsbrief:
Redactie:        Wilmien Driezen en Annie de Lange.
                        e-mail:
Wilt u de Zondagsbrief graag digitaal ontvangen? Stuur dan even een   e-mail naar de redactie van de Zondagsbrief.
 
Administratie van het College van Kerkrentmeesters
Jannie Ziel - van der Sluis, Kanaalweg 10, 8356 VS Blokzijl
 
Rekeningnummers
Voor Vrijwillige bijdrage:                              NL60INGB0000829454 (ING)
Voor de solidariteit en eindejr.collecte:      NL86FVLB0635803690 (SKG)
Voor Giften en overig:                   NL25RABO030.18.24.029 (Rabobank)
Zending: ZWO commissie :            NL24RABO0301831904, (Rabobank)
 

 
 

Grote Kerk Blokzijl m.m.v. De Kolkklanken
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00 uur
meer details

Inleveren kopij Onderweg
datum en tijdstip 28-02-2018 om
meer details

Redactie vergadering Onderweg
datum en tijdstip 01-03-2018 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.