PKN
Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde
 
Onderweg in de zomermaanden Onderweg in de zomermaanden

Na enig overleg is besloten om Onderweg deze zomer uit te brengen in twee nummers van elk twee maanden:
Mei-Juni  en Juli- Augustus. We verzoeken alle leveranciers van kopij, mededelingen, overwegingen, roosters, uitnodigingen, verslagen, etc…. daar rekening mee te willen houden.
Het eerstvolgende nummer is al in de afgelopen week samengesteld.
Dank voor jullie medewerking.
Hartelijke groet,  Redactie Onderweg,  Alewijn.
 
 

 
Onderweg Onderweg

Het kerkblad Onderweg verschijnt elke maand. 

U kunt uw kopij voor 'Onderweg' inleveren bij:
De heer A. Boogaard, Bierkade 6, 8356 DH  Blokzijl
Tel. 0527-291342 
e-mail:

 

 
Colofon Colofon

Redactie
Onderweg komt tot stand onder redactie van:
Yvonne Wymenga     0527 240965
    Janetta Wanders        0521 370263
         Alewijn Boogaard       0527 291342 (
              Ilona Mooiweer            0527 291391
Kopij te sturen naar:
 
Abonnementen:  
Gedrukt, thuisbezorgd binnen onze gemeente: € 8,- per jaar
Alleen digitale versie (per e-mail): € 8,- per jaar
Thuisbezorgd en tevens per e-mail: € 8,- per jaar
Gedrukte versie per post (al dan niet tevens per e-mail): € 25,- per jjaar

Betaling abonnementen:
Te voldoen op  bankrekening nummer NL35 RABO 03018 12 500  t.n.v.
Penningmeester Kerkblad mevr. Y.V. Wymenga-Hulleman,           tel.0527-240965
Bij betaling graag vermelden: uw naam, uw straatnaam, uw huisnummer en het abonnementsjaar.      
 
Predikant Protestantse Gemeente Blokzijl:
Vacature,  De Kegge 2, 8356 HE Blokzijl  
           
NB: voor aanvragen betreffende pastoraat: neem contact op met wijkouderling.
 
Website:        www.kerkblokzijl.nl
Voor wijzigingen/aanvullingen etc: Janetta Wanders,
 
Ledenadministratie: Joke Boes; voor alle wijzigingen van adressen en gezinssamenstelling, e-mail: 
 
Zondagsbrief:
Redactie:        Wilmien Driezen en Annie de Lange.
                        e-mail:
Wilt u de Zondagsbrief graag digitaal ontvangen? Stuur dan even een   e-mail naar de redactie van de Zondagsbrief.
 
Administratie van het College van Kerkrentmeesters
Jannie Ziel - van der Sluis, Kanaalweg 10, 8356 VS Blokzijl
 
Rekeningnummers
Voor Vrijwillige bijdrage:                              NL60INGB0000829454 (ING)
Voor de solidariteit en eindejr.collecte:        NL86FVLB0635803690 (SKG)
Voor Giften en overig:                                 NL25RABO030.18.24.029 (Rabobank)
Zending: ZWO commissie :                         NL24RABO0301831904, (Rabobank)
 

 
 

Grote Kerk Blokzijl
datum en tijdstip 22-07-2018 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.