zo 7 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online

Aldus lezen wij in het evangelie naar Mattheüs 28, 16 - 20. In de overdenking laat ik mijn gedachten gaan over discipelschap. Jan Post, Karin Rozendal, Corrie van den Berg, en Hans Kloek verlenen medewerking aan de dienst en Ruth Appelo verzorgt weer de prachtige opname en montage.

Zondag Trinitatis 7 juni (kleur wit)

Voor de uitzending: https://www.youtube.com/watch?v=PISHma6pqCs
 (orgelbewerking psalm 150 door Klaas Jan Mulder)

Lied: psalm 150
Bemoediging en groet
Lied: 705: 1 en 3
Groeten uit de gemeente
Gebed
Lied: 704 1 en 3
Schriftlezing Exodus 34, 4 - 9
Lied 117a
Evangelielezing: Matteus 28, 16 - 20;
Lied: Vertel het aan de mensen; Elly en Rikkert

Overdenking
Lied Frank Boeijen, Zwart - Wit https://www.youtube.com/watch?v=Ul0boh9OtOM

Dank- en Voorbeden; Onze Vader.
Lied 362, 1 en 3
Zegen.
Muziek na de dienst: Stef Bos: Het lied van Ruth. https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA

terug