zo 9 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Prof. L. van den Brom (Haren)
Kerkdienst online

Deze zondag is prof. L.J. v.d. Brom onze voorganger.
Verder werken mee aan de dienst:
Ouderling van dienst: Janny Flobbe
Diaken: Nienke Prins
KinderKerk: Marieke van Dalen
Camera: Ruth Appelo
Liturgie: Betty Lok

 

terug