zo 30 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online

 

A.s. zondag is de laatste keer van een reeks bijzondere online diensten. De dienst werd meestal vooraf op donderdagmiddag opgenomen. De diensten blijven online te volgen, maar de opzet wordt anders nu het weer mogelijk wordt de dienst te bezoeken. Een klein kiekje van de groep die afgelopen donderdag de dienst heeft verzorgd. Omdat je je richt tot een camera, leek het af en toe net alsof je bezig was met een heus tv-programma. Een bijzondere periode wordt afgesloten. We hebben veel geleerd.


Bij de kerkdienst van 30 augustus

Centraal in de dienst staat de lezing uit Matteus 17; 14 - 20;
Waarom kan Jezus wel een maanzieke man genezen en waarom kunnen discipelen dat niet? Je proeft hun onmacht. Want daar gaat dit verhaal uiteindelijk over. In het antwoord van Jezus klinkt een verwijt: als jullie het geloof hadden, ook al is het zo klein als een mosterdzaadje, dan…..
Aan deze dienst werken mee: Aukje Prins, Betty Lok (zang) Corry van den Berg (piano) Theo Schuurman (diaken), Johan van Dalen (ouderling van dienst), Ruth Appelo (opname en montage) en ds Jelle Vonk

Liturgie:
Vooraf muziek orgelbewerking Psalm 105 ( Klaas Jan Mulder)  https://www.youtube.com/watch?v=Cz0s8oI_jC0
Lied: psalm 105: 1
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: lied 281; 1, 3, 4 en 10.
Schriftlezing Jeremia 7; 23 - 28
Lied 317; 1, 2 en 3
Matteus 17; 14 - 20 + bijdrage Kinderkerk
Overdenking
Lied Acda & de Munnik Vandaag ben ik gaan lopen. https://www.youtube.com/watch?v=lDCzjlIcI30
Gebeden en Onze Vader
Slotlied: Lied 320; 1, 3 en 4
Zegen
Muziek na de dienst: Joany Muskiet: Swing low https://www.youtube.com/watch?v=lkomi0bsplw

 

terug