zo 23 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online

Centraal in de dienst staat de lezing uit Matteüs 16 21 - 27: over zelfverloochening en het kruis opnemen. Een weerbarstige tekst en lastig te interpreteren. Ik heb een poging gedaan.
Aan deze dienst werken mee: Aly van Dalen, Karin Rozendal (zang), Nienke Prins (diaken) Corry van den Berg (piano) Ruth Appelo (camera en montage) en voorganger Jelle Vonk.

Liturgie:
Vooraf muziek Orgelbewerking K. J. Mulder, psalm 72
https://www.youtube.com/watch?v=f4LwLzhTqpA
Lied: 212: 1, 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: lied 305: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Jesaja 51: 1 - 6
Lied: Lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7
Schriftlezing: Matteüs 16: 21 - 27
bijdrage Kinderkerk
Overdenking
Lied: Karin Bloemen; Zoek de wegen van de wijsheid
https://www.youtube.com/watch?v=6Y-dvoQ8WNA
Gebeden en Onze Vader
Slotlied: Lied 841: 1, 2 en 4
Zegen
Muziek na de dienst Acda & de Munnik Vandaag ben ik gaan lopen.
https://www.youtube.com/watch?v=lDCzjlIcI30

 

terug