zo 20 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J Vonk
Grote Kerk Startzondag
Organist: Mw. van den Berg

Orde van dienst Startzondag Het goede leven; leven in Gods licht.

Orgelspel

Wij zingen lied 288 ( begeleiding Joop en Jelle met gitaar)

Bemoediging en groet
DrempelgebedWij zingen Lied 213, 1 en 5

Inleiding thema Het goede leven: Wat maakt voor jou het leven goed?
Mentimeter

Joop en Jelle zingen.

Schriftlezing psalm 1, 1 - 3

Als een boom bij het water Elly en Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=QLLKclynlSc

Schriftlezing Lukas 18, 18 - 27

Wij zingen: 718: 2, 3 en 4

Overdenking

Wij zingen lied 841, 1 en 4

Dienst der gedachtenis.
Wij willen in liefde en eerbied gedenken Roelien de Lange - de Lange.
Wij zingen psalm 139, 1
Het gedachtenisboek wordt in de gedachtenishoek gelegd.

Gebeden.

Verhaal van de boom

Vanwege de beperkingen zal het anders gaan dan andere jaren, maar toch proberen we er iets moois van te maken. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om dienst bij te wonen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Er is goede begeleiding om u/jullie op en weer van jullie zitplaats te krijgen.

Vergeet niet de telefoon mee naar de kerk te nemen.

Het thema is jullie al wel bekend: Het goede leven, leven in Gods licht. De Schriftlezingen komen uit psalm 1 en het evangelie naar Lucas, 18, 18 vv.

Na afloop staat bij verschillende kerkenraadsleden de koffie en cake klaar. U/jullie kunnen je nog aanmelden! Zie daarvoor de uitnodiging of mail mij! Voor hen die in de Vierhoek wonen is er in het Atrium (op de begane grond) koffie en cake. Ook daar kunnen jullie vanaf 11. 00 uur aansluiten!

Aan de dienst werken mee de Gezinsdienst- en Startzondag commissie, Joop en Aukje Prins en ds Jelle Vonk.

Een gezegende dienst gewenst.


Diaconie collecte 20 september: Zending:
Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

 

terug