zo 18 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Dhr. J. Floor

In tegenstelling tot vorige berichten hebben de doopouders in verband met het coronavirus te kennen gegeven hun kindje op een later tijdstip te willen laten dopen. Deze zondag wordt dus een normale kerkdienst (voor zover je in deze tijd van normaal kunt spreken). Voor deze dienst kun je je aanmelden tot vrijdag 19.00 uur via de scipio app of klik hier. Op vrijdagavond of zaterdag ontvang je een definitieve uitnodiging voor de kerkdienst. 

Orde van dienst voor zondag 18 oktober 2020

Orgelspel

Wij zingen psalm 92, 1 en 2

Bemoediging en groet
Drempelgebed

Wij zingen Lied 217, 1, 3 en 5

Schriftlezing Ezra 4, 24 en 5, 1-5

Wij luisteren naar Elly en Rikkert: Samen bouwen.
https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw

Schriftlezing Matteus 22, 15 - 22

Overdenking

https://www.youtube.com/watch?v=ZILhPLHcKb8

Na de overdenking luisteren wij naar:
Daniel Lohues, Niks is meer weerd
https://www.youtube.com/watch?v=cdv1yE9WAPI

Gebeden afgesloten met het Onze Vader

Slotlied lied 713, 1 en 3

Zegen. 

terug