zo 25 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. R.S.E. Vissinga (Kampen)
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Mw. C. van den Berg

A.s. zondag gaat ds. R. Vissinga voor in de dienst. Verder werken mee aan de dienst: Truus van Oversteeg (ouderling van dienst), Nienke Prins (diaken), Jaco Floor (organist/pianist).

Het is het niet meer mogelijk om je nog aan te melden voor deze dienst. De ervaring is op dit moment dat er geen 30 bezoekers in de dienst komen. Het is mogelijk om de dienst bij te wonen zonder aanmelding. Er is wel een kans dat bij meer dan 30 personen je weer huiswaarts moet gaan om de dienst online te volgen.  


Liturgie

Psalm 93: 1, 2, 3 en 4

v. Onze Hulp is  in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON
v. Genade en vrede van God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

Drempelgebed en Kyriegebed door te luisteren naar: Lied 274

DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN.

Zondagsgebed
Voor de kinderen: Maak een verschil  https://www.youtube.com/watch?v=UGP7akBWu8o
Schriftlezing door ouderling van dienst  Matteüs 21, 33-46
Lied 339a
Preek
Orgelspel
Gebeden: dank- en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied Lied 538: 1 en 3
Zegen

Collecte:
Bij de meesten van u is Stichting Present Steenwijkerland misschien al wel wat bekend.
Verschillende gemeenteleden en mensen uit Blokzijl hebben al eens een keer meegeholpen bij bijv. een verhuizing, huis of tuin opknappen, spelletjes doen bij eenzame mensen enz.
Stichting Present Steenwijkerland vormt een brug tussen mensen. Aan de ene kant van die brug staat de medemens die hulp of  ondersteuning nodig heeft. Aan de andere kant van die brug staat de medemens die graag hulp of ondersteuning wil (én kan) geven. Verschillende groepen mensen zetten zich één dag of dagdeel in om vrijwillig andere mensen te helpen.
Present krijgt alle hulpvragen binnen via professionele hulpverleners. Daardoor weet Present en weten de groepen dat hulp/ondersteuning écht nodig is.
Present Steenwijkerland  is afhankelijk van giften en subsidies voor haar werk.
Met uw steun helpt u hen helpen.
Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en voor het orgelfonds
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Kerk in actie: wereldvoedseldag
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug