zo 22 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl (Laatste zondag kerkelijk jaar)
Organist: Mw. C. van den Berg

Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken wij onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn komen te overlijden. Dit jaar herdenken wij:

1. Jan Baver Dragt                                10 november 1936  - 2 december 2019
2. Tinus Snijder                                     1 november 1922  - 30 januari 2020
3. Jan Stap                                           9 juni 1946 - 9 februari 2020
4. Tineke de Lange - de Lange               4 januari 1964   - 25 maart 2020
5. Jacob Doeven                                   15 februari 1932 - 9 april 2020
6. Aalt Selles                                        29 januari 1951 - 4 juni 2020
7. Joost van Beek                                 20 november 1934 - 9 juli 2020
8. Teunis van den Berg                         30 juni 1940 - 3 september 2020
9. Roelien de Lange - de Lange 12 juli 1967 - 13 september 2020

Inmiddels hebben de families de uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij deze dienst. Gezien het beperkt aantal zitplaatsen (max 30) hebben de families voorrang. Mochten er plaatsen open blijven dan zullen deze worden aangevuld met hen die zich voor de dienst hebben aangemeld.

Deze dienst gaat voor ds. Jelle Vonk. Ouderling van dienst is Truus van Oversteeg en diaken is Marina Bakker.
Corry van den Berg zal ons muzikaal begeleiden samen met enkele zangers.

Kerkdienst fysiek bijwonen? Tot vrijdag 19.00 uur kun je je aanmelden via de scipio app of klik hier.

Orde van dienst voor zondag 22 november 2020 Gedachtenis der namen.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar. mmv Corry van den Berg (piano) Sita Molenaar (dwarsfluit), Het Gelegenheidskoor; Ouderling Truus Oversteeg; diaken Nienke Prins ; voorganger ds Jelle Vonk

* Wij zingen lied 601, 1 en 3

* Bemoediging en groet

* Gebed om ontferming.

Wij zingen: Ik zal er zijn.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn.’

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ‘Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
U naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn.’

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
U naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn.’

U naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn.’


DIENST VAN HET WOORD
* Zondagsgebed
* Kinderkerk: het verhaal van Ming.

* Wij luisteren naar God is altijd heel dichtbij. https://www.youtube.com/watch?v=WeHGx6cVltg

* Schriftlezing 1 Tessalonicenzen 5, 1 - 11

Corry en Sita spelen kort muzikaal intermezzo.

* Overdenking

* Wij luisteren naar Om liefde (Huub Oosterhuis). https://www.youtube.com/watch?v=TESKPpfilTs

DIENST DER GEDACHTENIS
* Inleidende tekst.

Wij zingen lied 199.

* Gedachtenis der namen

* Tijdens het noemen van de namen zingen wij lied 568a Ubi Caritas (3x)

* De gedachtenis wordt afgesloten met het zingen van Lied 199.

* Gebeden: Dank- en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader.

* Op weg naar Advent zingen wij lied 463: 1, 4, 6, 7 en 8

* Zegen.

* Piano en fluitspel.


 

terug