Zondag 11 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. C. Sent (Emmeloord)
Grote Kerk Blokzijl

Verder werken mee aan de dienst: Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Nienke Prins, diaken, en Arjan Kroes, muziek.
Schriftlezing door…
Ook de komende tijd zal een gemeentelid gevraagd worden om de schriftlezing te doen. In de veertigdagentijd zijn we hiermee begonnen. We hopen op deze manier voor een beetje verbinding te zorgen door ook andere gezichten te laten zien in de kerkdienst.
Orde van de dienst
Lied 314: 1 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 22: 1 en 2
DIENST VAN HET WOORD
Zondagsgebed
Schriftlezingen: Tomas ontmoet Jezus
Lied:  Ik ben
Bijdrage KinderKerk
Overdenking
Orgel- of pianospel
Lied 1005: 1, 2 en 5 Zoekend naar licht
Dank- en voorbeden
Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: 653: 1 en 7
Zegen

Zondag 11 april is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het verwarmingsfonds.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor Verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug