Zondag 2 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl

Deze week staat in het teken van herdenken en het vieren van de vrijheid. Hoewel onze vrijheid nog beperkt wordt door het coronavirus en het ons onmogelijk wordt gemaakt om op 4 mei op de gebruikelijke wijze stil te staan bij de herdenking van hen die hun levens gaven voor onze vrijheid, om stil te staan bij het onvoorstelbare leed dat mensen is aangedaan in de jaren 1933 - 1945 en op 5 mei met elkaar de straat op te gaan om feest te vieren, willen we onze gedachten laten gaan over wat de vruchten aan de wijnstok zijn. Vragen jullie je wel eens af, welke vruchten er aan jullie groeien? Of ben je te bescheiden de vruchten een naam te geven en ze te benoemen?
Orgelspel
* Wij zingen psalm 98, 1 en 2
Bemoediging en groet
* Wij zingen lied 274, 1, 2 en 3
Gebed om ontferming.
Lezing Deuteronomium 4, 32 - 40 (verzorgd door de Kinderkerk)
Schriftlezing Johannes 15, 1 - 8
Wij zingen lied 653, 1 en 5
Overdenking
Wij luisteren naar: Zing mee: De Nieuwe Wereld - door het NPO Radio 4 Virtueel Bevrijdingskoor - YouTube
Het gedachtenisboek wordt naar de stiltehoek gebracht.
Dank- en voorbeden- Onze Vader.
Inzameling der gaven.
* Slotlied 1010, 1 en 3
Zegen
* Na de zegen zingen wij lied 708, 6 en 1

Met medewerking van Patrisja Mintjes, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Corry van den Berg, muziek, en ds. Jelle Vonk.

Diaconiecollecte zondag 2 mei: Stichting Project Voice.
Wat kan de Stichting Project Voice beter doen dan alles op alles te zetten om de vrouwen en kinderen, in het bijzonder ook de weduwen, de wezen, de HIV/AIDS geïnfecteerden, uit de armoede te verlossen en ze een kans te geven op een zelfstandig leven. Ook Uganda heeft te maken  met de coronatijd. Op last van de regering moest vorig jaar het naaiatelier worden gesloten, terwijl ze zo mooi op weg waren naar  zelfredzaamheid. Het gaat nu gelukkig  de goede kant weer op. Het naaiatelier produceert kleding, maandverband, mondkapjes en er is weer meer afzet voor de slachtkippen en de eieren mogelijk. Er is wel een behoorlijke stap terug gedaan. Eén ding moet gezegd worden, de vrouwen doen er alles aan om “de projecten”  zo goed mogelijk op peil te houden. Wat dat betreft alle lof. Het jaar 2020 was bepaald niet het makkelijkste jaar als het gaat om het werven van geld. De  stichting is nu eenmaal geheel afhankelijk van de steun van derden. De bouw van 6 toiletten en 4 watertanks is nog niet gerealiseerd, terwijl ze wel hard nodig zijn. De opbrengst van de diaconiecollecte hoopt hier ook aan bij te dragen. Doet u mee? 
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Diaconie: Project Voice
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor Beamer en Kerkdienst gemist
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

terug