Donderdag 13 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl (Hemelvaart)

Orde van dienst voor Hemelvaartsdag 13 mei 2021
 
Wij zingen psalm 47,  1, 2 en  3
Bemoediging en groet
Wij zingen lied 283, 1, 2 en 3

Gebed om ontferming.

Schriftlezing  Ezechiel 1, 1 - 6 en 25 - 28a.
Lied 99, 1 en 2
Evangelielezing: Hand. 1: 1-11
Overdenking
Wij luisteren naar: Zoekend naar licht - Nederland Zingt - YouTube

Dank- en voorbeden
Lied 663 1 en 2 (melodie lied 234 Oude liedboek)
Zegen.
 

terug