zondag 10 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: ds. J. Vonk
Kerkdienst | Scheerwolde
Ouderling: Joost/Geja ter Meer, Theo Schuurman, diaken
Organist: Jaco Floor

Met medewerking van Joost/Geja ter Meer, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Jaco Floor, muziek, ds. Jelle Vonk, predikant.
Ook in de Wielewaal is er na afloop koffie en thee? Tip! Potje voor bijdrage staat klaar.
Orde van de dienst
* Wij zingen lied 215, 1, 2, 3 en 4.

v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

* Wij zingen de psalm van de zondag, psalm 84, 1 en 3

* Gebed om ontferming
* Wij zingen lied 864, 1 en 5

DIENST VAN HET WOORD

v. De Heer zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN

* Zondagsgebed
* Schriftlezing Exodus 13, 17 - 22
* Wij zingen lied 655, 1, 3 en 5

* Schriftlezing n.a.v. Johannes 8 12 - 20 verzorgd door de Kinderkerk
met aansluitend kinderlied Wees een licht.

* Overdenking
* Wij zingen Lied 985, 1 en 3

Gebeden:                     Dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader.’

Slotlied lied 978, 1, 2 en 4
* Zegen

Zondag 10 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het verwarmingsfonds.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug