zondag 28 november 2021 om 10:00

Kerkdienst | Gezinsdienst | 1e Advent | Grote Kerk
Voorganger: ds. J. Vonk
Ouderling: Marja Dragt, Tineke Ploer, diaken
Organist: Corry van den Berg

Oproep: neem een fotoboek mee naar de kerk! Of een foto die je dierbaar is!
Deze dienst is met medewerking van Marja Dragt, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Corry van den Berg, muziek en ds. Jelle Vonk, predikant
Orgelspel

Wij zingen lied 413: 1 en 2

v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

* Aansteken van de 1e Adventskaars

* Selma en Jelle zingen: God van Licht.  
* Lied  02 - Het offer van Zacharias - YouTube
* Adventsproject KinderKerk

Een kort filmpje van Tine
Projectlied begeleidt door het orgel (op de wijs van ‘Nu daagt het in oosten”

(zie de zondagsbrief)
 
Kinderen naar de KinderKerk
 
 
v. De Heer zal bij U zijn
a. De Heer zal bij U blijven.

* Zondagsgebed
* Schriftlezing Lucas 1, 5 - 11
* Wij zingen lied 464, 1 en 2

* Schriftlezing Lucas 1, 12 - 21; 24 - 25
* Wij zingen lied 464, 8 en 10

Overdenking

* Lied: Geef licht – Stef Bos Geef Licht - Stef Bos - YouTube

* Kinderen komen terug uit de KinderKerk

* Gebeden: Dankgebed - stil gebed - Onze Vader
* Slotlied: 463, 1, 2 en 4 en 5
* Zegen
Bij het uitgaan van de kerk: LICHT // Officiële videoclip // Themasong #LICHT campagne - YouTube
Zondag 28 november is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Moldavië, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het bloemenfonds.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Moldavië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Bloemenfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 28 nov. : Moldavië
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee?

 

terug