zondag 12 december 2021 om 10:00

Kerkdienst | 3e Advent | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. J. Vonk
Ouderling(en): Erik Ploer, Theo Schuurman, diaken
Organist: Jaco Floor

Deze dienst is met medewerking van Erik Ploer, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Jaco Floor, organist en ds. Jelle Vonk, predikant.
Wij zingen lied 439, 1 en 2

v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

* Aansteken van de 2e Adventskaars
* Wij zingen psalm 87, 1, 2 en 4
* Gebed om ontferming.
* Wij zingen lied 466, 4 en 6

* Adventsproject KinderKerk

 
DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij U zijn
a. De Heer zal bij U blijven.
* Zondagsgebed
* Schriftlezing Sefanja 3, 14 - 20
* Wij zingen lied 550, 1 en 2
* Schriftlezing Lucas 1, 39 - 56
* Wij zingen lied 464, 5 en 6
* Overdenking
* Lied 463, Licht in onze ogen https://www.youtube.com/watch?v=GQqvCLYF13E
* Gebeden: Dankgebed - stil gebed - Onze Vader
* Slotlied: 418, 1, 2 en 3
* Zegen

Zondag 12 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: binnenlands diaconaat, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het verwarmingsfonds.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Binnenlands diaconaat
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 12 dec. : Binnenlands diaconaat
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de
collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee?
 

terug