zondag 31 oktober 2021 om 10:45

KliederKerk | Grote Kerk
Voorganger: ds. Jelle Vonk
Ouderling: commissie

Orde van dienst zondag 31 oktober 2021; 7e zondag van de herfst.
 
* Wij zingen lied 221, 1 en 3

v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

* Wij zingen de psalm van de zondag, psalm 98, 1 en 3

* Gebed om ontferming
* Wij zingen lied 713, 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD

v. De Heer zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN

* Zondagsgebed
* Schriftlezing Jesaja 30, 19 - 21 en vers 26
* Wij zingen lied 285, 1 en 2

* Schriftlezing Johannes 9, 1 - 7
Wij luisteren naar Dank U wel (lied van de kinderkerk)

* Overdenking
Wij zingen lied 534, 1, 2, 3 en 4

Gebeden:                     Dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader.’

Slotlied lied 726, 1 en 6
* Zegen.

De Protestantse Kerk in Nederland zoekt naar creatieve wegen om nieuwe generaties te bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde. KliederKerk is zo’n vorm die door zijn laagdrempelige, feestelijke en kleurrijke manier en de nadruk op het samen ontdekken van de Bijbelse boodschap in deze tijd past. KliederKerk wil mensen van alle leeftijden laten groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij in het voetspoor van Jezus gaan.

De naam KliederKerk is niet voor niets gekozen. Middenin de chaos van het bestaan is God aanwezig en vanuit de chaos schept God iets moois. Alle gekozen wegen, hoe prachtig en doordacht ook, zijn een vorm van kliederen en daarin mogen we samen kerk zijn.

Een KliederKerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is een andere vorm van dienst waarin kinderen van 0-7 jaar en hun ouder(s) of opa/oma centraal staan. Bij een KliederKerk is iedereen welkom. KliederKerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

Het thema van de tweede KliederKerk is ‘Dagelijks brood’. Brood geeft kracht en je kunt het delen met elkaar. Het Bijbelverhaal, waarin God manna geeft aan de Israëlieten die door de woestijn heen trekken staat centraal. De kern van dit verhaal is ‘Vertrouwen in genoeg’. God gaat iedere dag met ons mee en we mogen er op vertrouwen dat Hij voor ons zorgt.
De tweede KliederKerk is op zondag 31 oktober van 10.45 – 11.45 uur in de Grote Kerk te Blokzijl. Voor meer informatie www.kliederkerk.nl

We hopen veel gezinnen met jonge kinderen op zondag 31 oktober om 10.45 uur te mogen ontmoeten in de KliederKerk. Tot dan!
Groeten van Selma Aalbersberg, Sanne Bakker, Patrisja Mintjes, Marja Dragt, Annie de Lange en Jelle Vonk


 

terug