zondag 15 mei 2022 om 9:30

Kerkdienst | Grote Kerk | let op aanvangstijd!
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Annie de Lange, Tineke Ploer (diaken)
Organist: Tjakko de Jonge

* Wij zingen: psalm 149, 1 en 2

* v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

* Wij zingen lied 207, 1, 2, 3 en 4
* Gebed om ontferming
* Wij zingen lied 286, 1 en 3

DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij u zijn
a.. DE HEER ZAL UW BEWAREN.
* Zondagsgebed
Schriftlezing Deuteronomium 6, 1 - 9
* Wij zingen lied 311, 1 vrouwen, 2 mannen, 4 vrouwen 5 mannen, 6 en 10 allen.
Schriftlezing Johannes 13, 31 - 35
* Wij zingen lied 974, 1 en 2

* Overdenking
Wij luisteren naar John Denver: Perhaps love https://www.youtube.com/watch?v=lBRDF1QtZKI

Gebeden:          Dank- en voorbeden
                        Stil gebed
                        Onze Vader

Inzameling der gaven.
* Slotlied lied 315, 1 en 2
* Zegen.

Diaconie collecte: 15 mei: De Glind ( Binnenlands diaconaat)
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden ruim 120  kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: De Glind
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Fonds geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug