zondag 5 juni 2022 om 10:00

Kerkdienst | Pinksterzondag | Bevestiging en afscheid ambtsdragers | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Patrisja Mintjes, Janny Hummel (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Deze dienst is in samenwerking met Patrisja Mintjes, ouderling van dienst, Janny Hummel, diaken, Corry van den Berg, organist en ds. Jelle Vonk.
In deze dienst nemen we afscheid van de ambtsdragers Pieter Lok, Johan van Dalen, Nienke Prins en Theo Schuurman en bevestigen we Allaerd Petter, Gerrie Duyvenvoorde-Vaartjes en Bertiene van Oort.
* Wij kijken en luisteren naar Welkom iedereen.  https://www.youtube.com/watch?v=asvmxDwHfU8
*  Aansluitend zingen wij lied 864, 1 en 2
* v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.
* Wij zingen psalm 67, 1 en 3.
* Gesprek met de kinderen daarna gaan ze naar KinderKerk
* Gebed om ontferming
* Wij zingen lied 305, 1 en 3
DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij u zijn
a.. DE HEER ZAL UW BEWAREN.
* Zondagsgebed
Schriftlezing Handelingen 2, 1 - 13
* Wij zingen lied 686, 1
Schriftlezing Handelingen 2, 14 - 24
* Wij zingen lied 686, 2 en 3
Overdenking
Wij luisteren naar Stef Bos: Geest van hierboven.
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24
Kinderen komen terug uit KinderKerk.
DIENST VAN AFSCHEID EN BEVESTIGING
* Afscheid van ambtsdragers.
Dankwoord namens kerkenraad Karin en Tineke.
Daarna nemen zij hun plaats in de gemeente weer in.
* Bevestiging en verwelkoming nieuwe ambtsdragers
De ambtsdragers worden uit het midden van de gemeente geroepen
en leggen gelofte af.
* Aanvaarding en verwelkomingen door gemeente. 
Gemeente, … (allen gaan staan)
v:                     Gemeente, wilt u deze ambtsdragers omringen met liefde en gebed en hen hooghouden in hun ambt?
g:                     JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE!
(De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus)
* Ter afsluiting zingen wij: lied 362, 2 en 3
Verwelkoming door Kerkenraad + filmpje Billie Elliot.
Kinderen bieden geschenk aan.
DIENST DER BARMHARTIGHEID
* Gebeden:       Dank- en voorbeden
Stil gebed
                        Onze Vader.
Introductie op de collecte met PowerPoint.
Inzameling der gaven (tijdens de collecte luisteren we naar De kracht van uw liefde https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo)
* Slotlied lied 704, 1, 2 en 3
* Zegen.

Luisterliederen na de dienst:
 
Chanler Moore: King of kings https://www.youtube.com/watch?v=09azEfx71rc
Lenny Kuhr - De steppe zal bloeien: https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o

Diaconie collecte Pinksteren 5 juni: Zending  (Zuid Afrika)
Met Pinksteren collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd.

 

De nieuwe ambtsdragers stellen zich graag aan je voor

Met Pinksteren worden Bertiene van Oort, Gerrie Duyvenvoorde-Vaartjes en Allaerd Petter bevestigd in het ambt. Bertiene gaat meedraaien met de diaconie, Gerrie wordt wijkouderling en Allaerd Petter wordt ouderling-kerkrentmeester en is de nieuwe voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Wie zijn deze mensen? Ze stellen zich graag aan je voor.

Bertiene van Oort
Ik ben Bertiene van Oort. Ik ben geboren in Elst in de Betuwe. In 1975 ben ik getrouwd met Gerrit Marsman en in de polder komen wonen.
In 1987 hebben we de boerderij van mijn schoonouders overgenomen en zijn we biologisch gaan boeren. Inmiddels zijn we gescheiden, maar ben ik nog steeds actief in de winkel van de boerderij.
Ik heb 5 kinderen en 13 kleinkinderen.
Langzaam aan trek ik me terug van de boerderij en krijg ik wat meer tijd om daarnaast andere dingen te doen. Ik was aan het broeden wat die andere bezigheden konden gaan worden, toen de vraag kwam of ik diaken zou willen worden. Deze vraag was het antwoord op mijn zoeken naar invulling van tijd.
In het verleden heb ik met veel plezier ongeveer 20 jaar leiding gegeven aan de kindernevendienst. Als diaken hoop ik nu mijn steentje te kunnen bijdragen in het gemeente-zijn met elkaar.

Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes
Ik ben in Goddelijke liefde geschapen! Geboren uit liefde bij mijn ouders Albert en Gerdina en kreeg de naam; Gerrie Vaartjes.
In liefde en licht opgegroeid op Wetering, Kalenberg en Scheerwolde, waar ik een heerlijke, heel drukke jeugd, samen met 4 zusjes en 4 broertjes heb gehad. Ik ben verhuisd naar Zwolle waar ik mijn geliefde man mocht ontmoeten die na vele liefdevolle, dankbare jaren is ontvallen en opgevangen in Gods Licht en Liefde. Mijn praktijk, innerlijke en uiterlijke balans- behandelingen voor alle leeftijden in Zwolle, heb ik verder voortgezet met kracht van God die mij met alle liefde heeft gedragen!

Als jong meisje ging ik al naar de kerk In Scheerwolde en naar de prachtige kerk in Blokzijl. De ramen toen zo kleurrijk, waar ik uren naar kijken kon en ze mij ook rust, gaven. Als ik bij de grote kerk aan kwam en kom lopen en de kerkklokken luiden, dan wordt een gevoelig snaartje geraakt  komen de tranen van ontroering en dankbaarheid!

Ik streef elk moment naar Licht, Liefde en Vrede van Gods schepping voor dier, natuur en mens, waar we liefdevol en sereen mee om mogen gaan. Mijn wens is nu: Een volle kerk, met liefdevolle, blijde mensen om samen het Goddelijke Licht te mogen delen en ver om ons heen uit te stralen!
 
Met volle liefde van Gerrie

Allaerd Petter
Ik ben Allaerd Petter, 28 jaar en woon nu 2,5 jaar samen met Mariëlle in Blokzijl (Burgemeester Ten Cateweg).
Ik kom van oorsprong uit Giethoorn en ben van jongs af aan met het geloof grootgebracht in de Protestantse Kerk in Giethoorn Noord. Na de Zondagsschool ben ik doorgestroomd naar RockSolid, vergelijkbaar met de Jeugdkerk hier. Vervolgens bereik je de leeftijd van 16/17 en wordt de noodzaak om naar de kerk te gaan niet zo groot meer. Daarbij was de hoeveelheid jeugd aanwezig in de kerk vaak op 1 hand te tellen. Ondanks dat ik niet wekelijks naar de kerk ging, voelde ik me toch verbonden met het geloof. Dit kwam mede door Kindereiland, een kamp voor Gieterse kinderen van de basisschool, georganiseerd vanuit de Doopsgezinde kerk in Giethoorn Zuid. Ooit bedacht door ds. Andries Bakker voor kinderen waarvan de ouders 's zomers in de horeca doorwerkten en de kinderen niet op vakantie konden.

Vier jaar geleden heb ik het geluk gehad Mariëlle te ontmoeten. Dit werd een positief kantelpunt in mijn geloofsleven. Ik werd uitgenodigd mee te gaan naar de kerk in Belt Schutsloot en zie op de achterste rijen minimaal 15 leeftijdsgenoten zitten.
Sindsdien probeer ik weer wekelijks naar de kerk te komen.

Een jaar geleden hebben Mariëlle en ik onze belijdenis gedaan op Belt Schutsloot en zijn we vervolgens van kerk overgestapt naar Blokzijl. Via Henk van Dalen hebben we contact gekregen met het beamteam, waarbij we allebei ondertussen een half jaar meedraaien.

Ik werk bij ingenieursbureau Roelofs te Steenwijk, waarbij ik mij voornamelijk bezig hou met het herinrichten en ontwerpen van infrastructurele opgaven. Daarnaast heb ik als hobby's volleybal, hardlopen, varen en zwemmen.

Ik verheug me er op deze functie in te mogen vullen en een bijdrage te mogen leveren aan onze gemeente.

Hartelijke groet van Allaerd
 

 

terug