zondag 10 juli 2022 om 10:00

Gezinsdienst | Afscheid Kindernevendienst en welkom | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Gerrie Duyvenvoorde , Janny Hummel (diaken)
Organist: Jaco Floor

Aanvangstlied: lied 287; 1,2 en 5
Welkom en Begroeting 
Wij zingen lied 793; 1 en 2
Gebed om ontferming.
Toneelstuk ‘Ruth en Boaz’:
Wij kijken naar het lied: Op reis.
Kinderen gaan naar de KinderKerk
Schriftlezing Ruth 4; 9 - 17
Overdenking.
Wij zingen lied 885; 1 en 2
Orgelspel (kinderen komen terug uit KinderKerk).
Wij zingen de canon ‘k Stel mijn vertrouwen (begeleid op gitaar):
k Stel mijn vertrouwen, op de Heer, mijn God
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
’t Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

Welkom kinderen groep 3: Eva, Levi, Lionel en Jaylinn
Gedicht ouders

Wij zingen lied 79 (uit de bundel Geroepen om te zingen)
1) Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
sinds jij er het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open.
Een traan soms, maar ook vaak een lach  

refr) Je hoeft niet alleen
Maar je gaat met veel and’ren in zee
Je vader of moeder ,een vriend
of een mens die gewoon zegt: ‘ik leef mee’


3) Dat was toen, maar je leeft in het heden
Ook vandaag ga je verder op weg
De kinderkerk is straks verleden
maar hoor nu wat ieder je zegt:

refr) Je hoeft niet alleen
Maar je gaat met veel and’ren in zee
Je vader of moeder ,een vriend of een mens die gewoon zegt: ‘ik leef mee’


Overstappen Fenne en Phileine naar de JeugdKerk
Welkom JeugdKerk.

Wij zingen: God van Licht (begeleid op gitaar)
1) In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee


2) In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee


refrein) God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont (4x)3) Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee.

Refr)

Gebeden:          Dank en voorbeden
                        Stil gebed
                        Onze Vader

Inzameling der gaven. 
Slotlied lied 425
Zegen.

Zondag 10 juli is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en Jeugdwerk

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Jeugdwerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Opbrengsten diaconiecollectes juni 2022
Via de collectes, scipio app en de bank zijn de volgende bedragen binnengekomen:
5-6-2022           Zending € 294,45
12-6-2022         Diaconie € 151,55
19-6-2022         Diaconie € 241,90
26-6-2022         Binnenlands diaconaat € 160,35

 

terug