zondag 17 juli 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. P. van der Zee
Ouderling(en): Joost/Geja ter Meer , Tineke Ploer (diaken)
Organist: Arjan Kroes

en mw. P. van der Zee
Orde van de dienst
 
Lied 217: de dag gaat open voor het woord des Heren
predikant          Onze hulp in de naam van de Heer
allen                 Die hemel en aarde gemaakt heeft
predikant          die trouw is tot in eeuwigheid
allen                 en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
predikant          Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                 Amen.
Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben
Kinderlied
Gebed om ontferming
Lied 304: Zing van de Vader die in den beginneDIENST VAN HET WOORD
predikant          De Heer zal bij u zijn.
Allen                 De Heer zal u bewaren
Zondagsgebed.
Lezing Oude Testament NBV21: Psalm 15
Lied 834: vernieuwd Gij mij, o eeuwig licht
Lezing Nieuwe Testament NBV21: Lucas 10 vers 38 t/m 42
Lied 675: Geest van hierboven
Overdenking
Orgelspel
Lied 422: laat de woorden die we hoorden
Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)
Inzameling der gaven
Slotlied lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen met gezongen “Amen”

Zondag 17 juli is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, NBG, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en Energiekosten.

Diaconiecollecte 17 juli: NBG( Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.)
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Ze willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel, dat de Bijbel voor mensen bereikbaar is. Ze werken aan verschillende Bijbelvertalingen en verspreiden de Bijbel wereldwijd, website debijbel.nl, maar ook kinderdienstmethode en Samenleesbijbel of de Prentenbijbel. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie, NBG
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Collectemunten
We hebben steeds minder contant geld bij ons, dus ’s zondagsmorgens is het vaak zoeken om iets voor de collecte mee te nemen. Wat is het dan handig als je collectemunten hebt.
Voor collectemunten kunnen jullie weer terecht op de bekende adressen:
  • in Scheerwolde  bij Antje Hoolsema, Geert Luchesenstraat 6, tel. 0521 – 37 14 39,
  • in Blokzijl bij Alewijn Boogaard,  Bierkade 6, tel 0527-291342.
Wel handig om van te voren even te bellen.
 
Alewijn Boogaard
 

terug