zondag 11 december 2022 om 10:00

Kerkdienst | 3e Advent | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. A. van 't Zand
Ouderling(en): Hendrik Timmerman , Erik Ploer (diaken)
Organist: Jaco Floor

Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Votum en groet
Adventskaars aansteken door kind en het opzeggen van een versje van het adventsproject:
Waar licht is kun je leven.
Drie kaarsen op een rij:
God zal ons vrede geven.
Hij zorgt voor jou en mij. 
Psalm 85:1,2 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
Inleiding op de viering
Kyriegebed
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Inleiding project
Projectlied algemeen
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Levende standbeeldmoment
Projectlied couplet 3:
Een vrouw die mensen schuilen laat
waardoor Gods toekomst verder gaat.
Haar moed loopt als een rode draad
door het verhaal van goed en kwaad.
Kinderen steken de kaars aan van de kinderkerk en gaan naar de kinderkerk
Dienst van het woord
Gebed van de zondag
1e Lezing uit het Jozua 6,22-25
Lied 438:1,3,4 Verwacht de komst des Heren
Vraag: Woar bin ie d’r een van? Uit welk nest kom jij?
2e Lezing Mattheüs 12:46-50
Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken
Uitleg en verkondiging
Vraag: Woar bin ie d’r een van? Uit welk nest kom jij?
Lied 442 Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
Dank en voorbeden
Inzameling der gaven
Lied 425 Vervuld van uw zegen

Zegen met gezongen “Amen”
Diaconie
Zondag 11 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: COA Luttelgeest. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het verwarmingsfonds.

Liturgisch bloemstuk:
Deze zondag wordt ook de derde staander van de tafel gevuld. We horen over Rachab. Weer een bijzondere vrouw. Wie was zij eigenlijk­? In elk geval helpt zij twee Israëlitische spionnen uit Jericho te ontkomen. In ruil daarvoor wordt zij bij de inneming van Jericho met haar hele familie gespaard.
In het bloemstuk vullen we de hoek rond de derde staander met allerlei rode appeltjes en bessen, die verwijzen naar het rode koord. Rood de kleur van de liefde, van gevaar en van pijn. Daarbij worden zaadvleugeltjes van de es gehangen. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven

Diaconiecollecte zondag 11 december: COA Luttelgeest
Jaarlijks organiseert stichting Gave (waar Flora van Wendel uit Vollenhove ook bij  betrokken is) het Moeder-en-Kind-weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun kinderen t/m 8 jaar. Zij wonen in een asielzoekerscentrum of hebben niet langer dan vijf jaar een eigen woning. De religieuze achtergrond is niet belangrijk. Wel dienen de deelnemers te weten dat zij kiezen voor een christelijk weekend, om ze nieuwe moed en hoop te geven. Tijdens het weekend zorgen tolken voor vertaling.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: COA Luttelgeest
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug