zondag 5 februari 2023 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. E.P. van der Veen
Ouderling(en): Patrisja Mintjes, Erik Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan deze dienst werken mee Patrisja Mintjes, ouderling van dienst, Erik Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist en ds. Evert Pieter van der Veen.
Orde van de dienst
 
Psalm 67: 1
v.: Onze hulp in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon
v.: genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen.
Liedboek 834: 1, 3
Kinderen KinderKerk worden naar voren geroepen en de kaars wordt aangestoken
Afsluiten met kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen
Gebed om ontferming
Stef Bos: Geef licht
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed.
Lezing uit het Oude Testament NBV21 Jona 4: 10 - 11
Liedboek 215: 3, 4, 5, 7
Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 Matteüs 5: 13 - 16
Liedboek 838: 1, 2
Overdenking
Liedboek 973: 1, 2, 3, 4
Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)
Inzameling der gaven
Alle kinderen en leiding komen terug in de kerk
Liedboek 1005: 1, 4, 5
Ierse zegenbede met aansluitend Liedboek 423: 1, 2, 3
Gezongen Amen


Diaconie
Nieuwjaarsdag, zondag 5 februari is de eerste collecte bestemd voor de diaconie
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de energiekosten.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Voor de bezoekdienst is een gift van vijf euro en één van tien euro ontvangen. Hiervoor heel hartelijk dank.
 
 

 

terug