zondag 26 maart 2023 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. G. Keijzer
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Bertiene van Oort (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Bertiene van Oort, diaken, Corry van den Berg, organist en ds. Gerda Keijzer.
 
 
Welkom en mededelingen
Psalm 43, 1 en 3
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
v.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen
Psalm 43, 4 en 5
De kinderen komen naar voren
Kinderlied
Lied: 547, 1 en 2
Kyriëgebed
Een antwoord op het Kyrië
Lied: 547, 4 en 5
Lezing: Johannes 11: 1-16
Lied: 804
Uitleg en verkondiging
Lied: 536
Lied 536: Alles wat over ons geschreven is | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube
Voorbeden en dankgebed
Inzameling van de gaven
Lied: 837, 1, 2 en 4
Zegen
V: Laten we gaan in vrede, ieder op de weg van 40 dagen, 40 nachten, een mensenleven lang.
            Het kruis
a          zullen wij op ons nemen;
Het brood
a          zullen wij breken;
De pijn
a          zullen wij dragen;
De vreugde
a          zullen wij delen;
Het evangelie
a          zullen wij leven;
De liefde
a          zullen wij geven;
Het licht
a          zullen wij bewaren;
De duisternis
a          zal God verdrijven.
            Zo zegene ons onze God, Vader, Zoon en H      Heilige Geest.
a          Amen.

Zondag 26 maart is de eerste collecte bestemd voor de diaconie.
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de energiekosten.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug