do 9 apr 2020  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online Witte donderdag

Witte Donderdag

Muziek voor de dienst psalm 67 https://www.youtube.com/watch?v=N9jw_L-di10
Bemoediging en groet

Aansteken van de 7 kaarsen

Wij luisteren naar Bleibet hier (Taize)  https://www.youtube.com/watch?v=b7FPEylyVH8

Gebed

Schriftlezing Exodus 12, 1 - 11

Schriftlezing Joh. 13, 1 - 15 https://www.youtube.com/watch?v=hJF9xuIF1ic

Muziek: gezang 173, Alles wat over ons geschreven is. https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI

Overdenking

Wij luisteren naar Trijntje Oosterhuis: Om liefde
https://www.youtube.com/watch?v=ztLGQSNZ1Dg&list=PLojhqtYo8Fkvs8Ek4A4JU6XWULmDelCt6&index=8&t=0s


Viering van het avondmaal.

Avongebed

Wij luisteren naar Janine Jansen, thema Schindlers list.
https://www.youtube.com/watch?v=-iHvJVLqRRk
Lezing Johannes 14, 27 - 31Stichting Project Voice Uganda
Deze stichting wil wat doen voor de medemens. De zorg spitst zich vooral toe op de vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Nsooba Oost Mutage in Kawenpe divisie in Kampala in Uganda. In de oorlog in 1994 in Rwanda werden er zo’n 800.000 mensen vermoord en velen sloegen op de vlucht zo ook de vrouwen met de kinderen die nu wonen in de genoemde sloppenwijk. Er zijn ook veel wezen, weduwe kinderen. De vrouwen en kinderen leven in armoede. Hoe erg is armoede. Deze stichting doet er alles aan om onze medemens uit die wanhopige armoede te halen en hen te helpen financieel zelfstandig te worden.
 
“Met Gods hulp mogen we dit werk doen en we zijn blij daar ook in gezegend te worden en dat we daarin door velen worden bijgestaan.”
 
We zijn blij met wat er bereikt is in de jaren 2014 tot en met 2019. Er is groot gebrek aan toiletten en watertanks. We willen ons daarom dit jaar richten op de bouw van 6 toiletten en 2 watertanks van 10.000 liter. De kosten hiervoor zullen zo ongeveer € 8.000 bedragen. Het bestuur in Uganda noemt het een groot project voor hun gemeenschap. De kans bestaat dat we de geldwerving in samenwerking zullen doen met de Stichting Wilde Ganzen. We zijn hierover in overleg. U steunt ons trouw door het houden van collecten, zo ook weer op 9 en 10 april 2020. Bij voorbaat dank.
Hartelijke groet, Bert Boon, secretaris/penningmeester Stichting Project Voice.
 
De collecte zou gehouden worden tijdens de avondmaaldiensten. Wilt u iets bijdragen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar de diaconie o.v.v. Project Voice

terug