vr 10 apr 2020  om 11.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Wij lezen op deze avond het lijdensverhaal naar Matteus. De lezingen worden afgewisseld met koralen uit de Mattheus Passion van Johann Sebastiaan Bach.Stichting Project Voice Uganda. Deze stichting wil wat doen voor de medemens. De zorg spitst zich vooral toe op de vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Nsooba Oost Mutage in Kawenpe divisie in Kampala in Uganda. In de oorlog in 1994 in Rwanda werden er zo’n 800.000 mensen vermoord en velen sloegen op de vlucht zo ook de vrouwen met de kinderen die nu wonen in de genoemde sloppenwijk. Er zijn ook veel wezen, weduwe kinderen. De vrouwen en kinderen leven in armoede. Hoe erg is armoede. Deze stichting doet er alles aan om onze medemens uit die wanhopige armoede te halen en hen te helpen financieel zelfstandig te worden.
 
“Met Gods hulp mogen we dit werk doen en we zijn blij daar ook in gezegend te worden en dat we daarin door velen worden bijgestaan.”
 
We zijn blij met wat er bereikt is in de jaren 2014 tot en met 2019. Er is groot gebrek aan toiletten en watertanks. We willen ons daarom dit jaar richten op de bouw van 6 toiletten en 2 watertanks van 10.000 liter. De kosten hiervoor zullen zo ongeveer € 8.000 bedragen. Het bestuur in Uganda noemt het een groot project voor hun gemeenschap. De kans bestaat dat we de geldwerving in samenwerking zullen doen met de Stichting Wilde Ganzen. We zijn hierover in overleg. U steunt ons trouw door het houden van collecten, zo ook weer op 9 en 10 april 2020. Bij voorbaat dank.
Hartelijke groet, Bert Boon, secretaris/penningmeester Stichting Project Voice.
 
De collecte zou gehouden worden tijdens de avondmaaldiensten. Wilt u iets bijdragen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar de diaconie o.v.v. Project Voice

terug