za 11 apr 2020  om 21.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online Stille Zaterdag

Stille Zaterdag.

Voor de dienst Gert van Hoef (orgel) speelt Groot is uw trouw, o Heer. https://www.youtube.com/watch?v=F0iUNaGiTu4

* Woord van welkom

Lezing:                 Genesis 1: 1 – 5

Wij luisteren naar Trijntje Oosterhuis; Lied aan het licht https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M


Lezing:                 Genesis 8 1-12

Muziek lied 350 Het water van de grote vloed
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/350-het-water-van-de-grote-vloed-3_3_2

Korte Overdenking

Wij luisteren naar Taize: https://www.youtube.com/watch?v=PeAf0OIu1j8

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft; vuur dat nooit meer dooft


De nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen.
Tijdens het zingen worden stola en antependium wit van kleur.

Lied als geloofsbelijdenis  Lied 353 Nu heeft het oude leven afgedaan https://www.liedboekcompendium.nl/lied/353-nu-heeft-het-oude-leven-afgedaan-3_3_5      

Gebed.

Lezing:                 Mattheus 28: 1-6a

Lied Christus, onze Heer verrees. : https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU
 
 Zegen.

Na de zegen orgelversie van Christus onze Heer verrees (duurt 2, 36min).
https://www.youtube.com/watch?v=TprV7HjaL9w

 

terug