zo 26 apr 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online

Deze zondag lezen we opnieuw over een ontmoeting die de discipelen hebben met Hem die zij niet herkennen. Terwijl ze een hele nacht aan het vissen zijn geweest en nog met lege handen (netten) staan, wacht op hen die Onbekende op de oever met vis! Johannes schildert opnieuw op schitterende wijze het evangelie van Licht en hoop. En een klein zinnetje doet je ook even glimlachen. Maar dat hoor je deze zondag.

Liturgie zondag 26 april 2020

Aanvang orgelbewerking K.J. Mulder van psalm 66 (psalm van de zondag) https://www.youtube.com/watch?v=J3AGwORRy_g

Bemoediging en groet
Gebed.
Wij luisteren naar lied 652 Zingt Jubilate
https://www.youtube.com/watch?v=B9m7-tYkoPE

Kinderkerk: Spiegelverhaal Op zoek naar God.
+ kinderlied Onder, boven, voor en achter.

Evangelielezing Johannes 21, 1 - 14

Overdenking
Samenzang: lied 1003 Stil is de straat.
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc

Over de collecte
Voorbeden afgesloten met het Onze Vader.

Zegen.
Samenzang: Ga met God en Hij zal met je zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ

 

terug