do 21 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Kerkdienst online

Liturgie:

Voor de uitzending: muziek (klassiek of orgelspel)
Lied: ps 47: 1, 2, 3
Bemoediging en groet
gebed
lied 304: 1.2,3
Schriftlezing Exodus 20, 22 - 24
Lied 99, 1 en 2
Evangelielezing: Hand. 1: 1-11
Overdenking
Lied: 663: 1,2 (wijs lied 234 LvK)
Gebeden
Lied 418: 1,2,
Zegen.

Muziek

 

terug