zo 6 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk
Organist: Mw. van den Berg

 Wij zingen psalm 84, 1 en 7

v. Onze Hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON
v. Genade en vrede van God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

Drempelgebed

Wij luisteren naar: Charly Luske; Jezus roept hier mensen samen.
https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY&list=RD6Y-dvoQ8WNA&index=6

Wij zingen lied 314, 1 en 2

DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN.

* Zondagsgebed

Schriftlezing Ezechiel 34, 11 - 16
Wij zingen lied 23b, 1 en 2

Schriftlezing Matteus 18, 15-20
Wij luisteren naar Iedereen is anders: https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk

* Overdenking
Wij luisteren naar Elisa Mannah, lied 848
https://www.youtube.com/watch?v=4RoWguV2YEA

Dienst der gedachtenis.

Wij willen in liefde en eerbied gedenken dhr Theun van den Berg.
Orgelspel.

Gebeden:           Dank- en voorbeden
                             stil gebed
                             Onze Vader

Inzameling der gaven

* Slotlied lied 416, 1, 3 en 4

Zegen.


Deze week wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie – Ghana en de eigen kerk.
Bent u (nog) niet aanwezig in de kerk, dan kunt u uw gift natuurlijk ook overmaken. Voor rekeningnummers; zie kader onderaan de zondagsbrief.

Collecte Kerk in Actie-Alfabetisering Ghana (Werelddiaconaat) zondag 6 september 2020
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.


De kerkdiensten worden live uitgezonden. Dus houdt er rekening mee dat je mogelijk in beeld kunt zijn via het tv-scherm. Wij raden gemeenteleden die het kerkbezoek nog niet aandurven of die tot de risicogroepen moeten worden gerekend aan, om thuis de kerkdienst te blijven volgen.
Vooralsnog starten wij in de Grote Kerk. Na verloop van tijd zullen we de mogelijkheden in De Wielewaal bekijken.
We zijn blij dat we weer bij elkaar kunnen komen. We hopen je binnenkort weer in persoon te mogen begroeten maar hebben er ook alle begrip voor als je het nog niet aandurft.
Karin Rozendal, scriba

Hoe wordt een en ander praktisch ingericht?

 • Neem een briefje mee met daarop duidelijk geschreven uw naam en telefoonnummer. Deze gegevens willen wij bij iedere dienst verzamelen en bewaren voor de duur van 4 weken.
 • Het maximumaantal aanwezigen is inclusief kinderen en ‘functionarissen’ in de dienst. In de kerkzaal kunnen zo’n 140 personen zitten. Met dit aantal kan de anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar worden gewaarborgd (mensen uit 1 samenwonend gezin, op 1 adres kunnen bij elkaar zitten. Familieleden woonachtig op meerdere adressen, kunnen dus niet bij elkaar plaatsnemen).
 • Bij de ingang word je begroet door een duidelijk herkenbare coördinator (dit is een kerkrentmeester). Ook word je gevraagd je handen te desinfecteren. Looproutes zullen worden gewezen en zitplaatsen zijn duidelijk aangegeven. Uitgaan van de kerk gebeurt op instructie van dezelfde coördinatoren.
 • De garderobe is niet beschikbaar.
 • Gemeentezang is tot nader order niet mogelijk; zingen met een aantal zangers kan wel.
 • Er is weer KinderKerk.
 • De collecte is na afloop van de dienst bij de uitgang, waarbij het geld in schalen kan worden gelegd. Uiteraard blijft het ook mogelijk om via een bankoverschrijving je bijdrage te doen.
 • Toiletten worden zo min mogelijk gebruikt en na elke dienst grondig gereinigd.
 • Er is geen koffiedrinken na de dienst.
 • Houd afstand bij het naar binnen gaan; ook buiten op het kerkplein.
 • Heb je klachten met betrekking tot je gezondheid (bijv. verkoudheid, loopneus, koorts), blijf dan thuis en volg de online dienst. Dit geldt ook als je op vakantie bent geweest in een risicogebied. Hierbij is een veilige termijn 14 dagen na terugkomst.
 • Het gebruikersplan ligt ter inzake in de Grote Kerk en wordt gepubliceerd via onze website.
 • De Grote Kerk wordt voorafgaand aan de dienst verwarmd. Tijdens de kerkdienst zal de aanwezige heteluchtverwarming worden uitgeschakeld. Qua temperatuur en klimaat kan het iets minder plezierig aanvoelen. Tip; houd hier rekening mee qua kleding.  
 • Het gebruikersplan ligt ter inzage in de grote Kerk en staat (of komt komende week) online op www.kerkblokzijl.nl.

terug