zo 13 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. Drs. M. Reinders (Blokzijl)
Grote Kerk
Organist: Mw. van den Berg

mogelijk om weer naar de Grote Kerk te komen. Denk je aan een briefje met je naam en telefoonnummer? De richtlijnen zijn gedeeld in de vorige Zondagsbrief en tref je aan op de website www.kerkblokzijl.nl

Hartelijk vergeven
In de lezing van deze zondag uit Mattheus 18 gaat het over de kracht van de gemeenschap: elkaar aanspreken, in gesprek gaan, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en waar nodig elkaar vergeven.

In crisistijd ontdek je hoe het ervoor staat in de gemeenschap, wat de kracht van de onderlinge band is en of die het uithoudt of dat die uit elkaar valt als los zand. De kracht van de kerkelijke gemeenschap wordt gevormd door Jezus die in ons midden is. We zijn bij elkaar gebracht en aan elkaar gegeven door Hem. Als het gaat om wat tussen ons in staat, dan moet het in Jezus naam gaan over wat heelt, wat opbouwt. Hoe houden we in het oog wat ons samenbindt, ook bij alles wat steekt, schuurt of wreekt? Als menselijk gezien vergeving soms misschien onmogelijk is, mogen we het in ieder geval in Jezus naam bij God brengen. Van God uit valt het licht naar ons toe, Hij legt een glimlach over ons bestaan.

Ouderling van dienst: Karin Rozendal
Diaken: Nienke Prins
Organist: Corry van den Berg
De afgelopen periode konden we regelmatig online de dienst van de Doopsgezinde Kerk volgen.
A.s. zondag is er ook in de Doopsgezinde kerk ‘t Lam weer een gewone kerkdienst. Ds. Andries Bakker gaat voor en Nynke Poelsma komt zingen, samen met Andries. Ze nemen alle corona regels in acht en houden afstand: afstand houden bij en in de kerk en alle andere, inmiddels wel bekende regels. Samen moet het lukken om iedereen weer een welkom en comfortabel gevoel te geven, zoals bij een kerkdienst hoort.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
Dhr. Jan Bakker, Koningin Julianaweg 80

 

Wie is er jarig deze week?

Mw. R. de Wagt – Westerbeek, Koningin Julianaweg 17, 11 sept. 88 jr.
 

Diaconie | collectes

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie en het fonds geluidsinstallatie.
Bent u (nog) niet aanwezig in de kerk, dan kunt u uw gift natuurlijk ook overmaken. Giften voor Kerk in Actie graag overmaken op : Diaconie NL50 RABO 0322 0480 79.
Giften voor eigen kerk / fonds geluidsinstallatie graag over maken op: College van Kerkrentmeesters NL25 RABO 0301 8240 29 o.v.v. het doel.

Geluidsinstallatie
In de afgelopen periode is er gewerkt aan de verbetering van de geluidsinstallatie in de kerk. Het resultaat was o.a. hoorbaar in de ‘live’ dienst van afgelopen zondag.
Dankzij de grote inzet van Klaas Boes en Erik Klein Teeselink kunnen we ons de komende tijd verzekerd weten van goed geluid.
De opwaardering van de installatie werd financieel mogelijk gemaakt door een anonieme gift en een bijdrage van de Stichting ‘Vrienden van de Grote Kerk Blokzijl’.
Vanaf deze plaats willen we iedereen, die het verbeteren van de geluidskwaliteit in de kerk mogelijk hebben gemaakt, hartelijk danken.

College van kerkrentmeesters
 

terug