zo 27 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Mw. van den Berg

Bevestiging en herbevestiging Ambtsdragers

Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vacatures die ontstaan bij het vertrek van enkele ambtsdragers. Door de coronaperiode kwam de voortgang op allerlei gebied stil te staan.
Met de start van fysieke kerkdiensten gaan we ook voorzichtig weer andere zaken oppakken.
In de dienst van zondag 27 september hebben we het voornemen om stil te staan bij ambtsdragers die aftreden, nog een periode zullen doorgaan en bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers.

De ambtsdragers die aftreden zijn:
Klaas Timmerman (jeugdouderling)
John Mondria (ouderling kerkrentmeester)
Hans Kloek (diaken)
Tinie Lok-van Beek (diaken)

De ambtsdragers die worden herbevestigd zijn:
Pieter Lok (ouderling-voorzitter)
Johan van Dalen (ouderling kerkrentmeester)
Tineke Ploer (diaken)
Nienke Prins (diaken)
Joost en Geja ter Meer

Bevestiging nieuwe ambtsdragers zijn:
Marja Dragt (jeugdouderling)
Janny Hummel (diaken)
Hendrik Timmerman (ouderling kerkrentmeester)

We zijn blij dat we dit kunnen melden. Het is best moeilijk om mensen bereid te vinden om een taak als deze op zicht te nemen. Er zijn dan ook nog vacatures binnen de kerkenraad. In de Onderweg van september zullen we hier uitgebreider bij stilstaan.
Bij de herbevestiging is het bijzonder te noemen dat Pieter Lok en Nienke Prins na 2x een periode van 4 jaar hun termijn met maximaal 2 jaar willen verlengen. Voor het voorzitterschap van de kerkenraad zijn gesprekken gaande, maar het is nu nog te vroeg om hiervan melding te maken. De gelegenheid wordt gegeven om een dergelijke taak te verkennen. De kerkenraad was dan ook zeer verheugd dat Pieter aangaf dat hij bereid is, zolang er geen andere voorzitter is, de taak op zich te nemen.

Het kan zijn dat je naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebt. Ik hoor het graag.

Karin Rozendal, Scriba
 

terug