zo 10 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Dhr. J. Floor

Over de doop.
Marcus neemt ons mee naar de Jordaan. Het begin van het optreden van Jezus wordt gemarkeerd door de doop. Traditiegetrouw lezen we daarover op de 1e zondag na Epifanie (verschijning van de Jezus). Het herinnert ons aan onze eigen doop. Zegt het jullie iets, dat je gedoopt bent?
Voorganger is ds. J. Vonk. Verder werken mee aan de dienst: Marja Dragt, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken en Jaco Floor, muziek
Locatie: Grote Kerk, Blokzijl

Orde van dienst voor zondag 10 januari 2021; Doop des Heren
Voor de dienst: Taizé - Taizé - Bless the Lord - YouTube
en pianospel
Wij zingen psalm 89; 11 en 13
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij zingen lied 527; 1, 2, 3 en 5
Bijdrage kinderkerk aan de hand van Marcus 1; 1 - 10
Aansluitend het lied Zo zegent Hij jou.
Overdenking
Wij luisteren naar lied 351 In U zijn wij begrepen - YouTube
Gebeden: Dank- en voorbeden
Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied lied 423; 1, 2 en 3
Zegen.

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en het verwarmingsfonds.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Deze zondag is er ook een dienst van ’t Lam te volgen. Zuster Bertha Groen-Mol verzorgt deze dienst van 10.15 uur. De dienst is te volgen via You Tube. Klik hier voor de uitzending
 

terug