zo 17 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Dhr. T. de Jonge

!!! Wij nodigen jullie uit om aanstaande zondag thuis brood en wijn klaar te zetten zodat wij met elkaar het Avondmaal kunnen vieren. U thuis en wij in de kerk!!!

Aan deze dienst werken mee: Annie de Lange, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken en Tjakko de Jonge, muziek, voorganger is ds Jelle Vonk.
Locatie: Grote Kerk, Blokzijl

In de dienst staat het eerste teken van Jezus (nota bene op een bruiloft) centraal: Water verandert in Wijn, wanhoop in vreugde. In deze dienst delen wij in deze vreugde: we breken en delen het brood en drinken uit de wijnbeker, opdat ons hart zich verheugd (om het plechtig uit te drukken). U thuis en wij in de kerk. Ik hoop dat u meedoet! 

Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021; Bruiloft te Kana
Dienst van Schrift en Tafel.
Voor de dienst: pianospel
Wij zingen psalm 96; 1 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij zingen lied 513; 1 en 2
Bijdrage kinderkerk aan de hand van Johannes 2; 1 - 11
Aansluitend kinderlied over de Schriftlezing.
Overdenking
Orgelspel.
Gebeden.
Aandacht voor de inzameling der gaven.
Dienst van de Tafel
Wij zingen lied 381; 2
Delen Brood en Wijn
Wij zingen lied 381; 6
Zegen.
Zingen lied 416; 1 en 4.


Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021; Bruiloft te Kana
Dienst van Schrift en Tafel.

Voor de dienst: pianospel
 
Wij zingen psalm 96, 1 en 3

* Bemoediging en groet
* Drempelgebed

Wij zingen lied 513, 1 en 2

Bijdrage kinderkerk aan de hand van Johannes 2, 1 - 11
aansluitend kinderlied over de Schriftlezing.

* Overdenking
* Orgelspel.

* Gebeden.
* Aandacht voor de inzameling der gaven.

Dienst van de Tafel

* Wij zingen lied 381, 2
* Delen Brood en Wijn
* Wij zingen lied 381, 6

Zegen.
Zingen lied 416, 1 en 4.

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en de geluidsinstallatie.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor de geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug