Zondag 4 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl

We zijn veertigdagen onderweg geweest. De vastentijd wordt beëindigd. Nu klinkt de paasjubel door gans Jeruzalem: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! Het is feest. Er mag overvloed zijn!
We lezen over hoe Maria bij haar naam genoemd wordt en hoe haar hele wereld letterlijk en figuurlijk tot tweemaal omdraait. Rabboeni! Korter kan een geloofsbelijdenis niet zijn. Houd mij niet vast, zegt Jezus. Nee, we moeten niet altijd vasthouden aan…. We moeten loslaten en weer op weg gaan, want Hij gaat ons voor. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

M.m.v. ds. Jelle Vonk, Erik Ploer, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken en Corry van den Berg, muziek.


Orde van dienst Eerste Paasdag
Voor de dienst: De weg naar Pasen. Het verhaal van de Zandtovenaar De Zandtovenaar Pasen met tekst

Kerkenraad komt binnen: orgel en trompet spelen.

Wij zingen lied 632; 1 en 2
en aansluitend zingen we lied 637; 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Wij luisteren naar Elise Mannah Dit is een morgen
Gebed om ontferming
Wij zingen psalm 139; 1 en 8
Bijdrage Kinderkerk
Schriftlezing Johannes 20; 1 - 8
Zingen lied 630; 1 en 2
Schriftlezing Johannes 20; 11 - 18
Zingen: lied 626: 7 en 8
Overdenking
Wij luisteren naar Elise Mannah Liefde Is Licht, Opnieuw Geboren
Gedicht door Emmelyn Snippe.
Wij zingen Lied 642; 1, 2, 4 en 8
Dank- en voorbeden, Onze Vader.
Wij zingen: lied 634; 1 en 2
Zegen.
An Easter Hallelujah - Cassandra Star 

 
Deze paaszondag is er ook een online dienst te bekijken van de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl vanuit de remonstrantse kerk in Meppel. In deze dienst gaat ds. Andries Bakker voor.

Bloemschikking:
PASEN: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. 1 Johannes 4: 21. In de traditie van de kerk zijn de zes - later zeven - daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en zorg voor de aarde. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.
Bij de schikking: Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Allerlei witte en gele bloemen zijn gebruikt. De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan!

Diaconiecollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Zuid-Afrika - Een toekomst voor arme kinderen.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze Bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
 

terug