Donderdag 1 apr 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl (Witte Donderdag)

Witte Donderdag 1 april. Dienst van Schrift en Tafel.
Wij lezen in het evangelie naar Johannes 13; 1 - 15 hoe Jezus zijn discipelen de voeten wast. De Heer wordt knecht. De Heer die zijn lichaam deelt en breekt met brood en wijn. Doe dit tot mijn gedachtenis.
In de overdenking staan we stil bij de inhoud en betekenis van de Maaltijd van Heer. Doet u thuis ook mee? Zet brood en wijn of druivensap klaar, zodat we met elkaar onze onderlinge band bewaren en brood en wijn uit Zijn hand mogen ontvangen.

M.m.v. Pieter Lok, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Corry van den Berg orgel en ds Jelle Vonk.

Orde van dienst Witte Donderdag 1 april 2021

* Orgelspel
* Binnenkomst met brood en wijn.

* Wij zingen lied 67, 1 en 2

* Bemoediging en groet
* Gebed
* Schriftlezing Exodus 12, 15-20
* Wij zingen Vannacht zal het gebeuren

1) Vannacht zal het wonder gebeuren
wij hebben het lam reeds geslacht
zijn bloed streken wij aan de deuren
Egypte zal huis aan huis treuren
maar wij gaan op reis deze nacht (2x)

3) Vannacht komen wij weer tot leven
en gaan in een lange stoet
naar ’t land dat de Heer ons zal geven
waar geen zweep meer wordt opgeheven
waar wij leven in overvloed (2x)

* Schriftlezing Joh. 13, 1 - 15
* Wij zingen lied 970, 1, 4 en 5

* Overdenking
* Orgelspel

* Dank- en voorbeden.

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging

* Wij zingen lied 381, 2
Instellingswoorden.
* Wij zingen lied 381, 5

Wij bidden het Onze Vader
Delen brood en wijn.
* Wij zingen als danklied 381, 6

Lezing Johannes 14: 27 -31
Wij zingen lied 571: 1 en 5

Avondgebed.
In stilte verlaten wij de kerk.
 

terug