Zondag 25 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl

M.m.v. Annie de Lange, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Tjakko de Jonge, muziek en voorganger ds. Jelle Vonk.
De komende tijd zal een gemeentelid gevraagd worden om de schriftlezing te doen. In de veertigdagentijd zijn we hiermee begonnen. We hopen op deze manier voor een beetje verbinding te zorgen door ook andere gezichten te laten zien in de kerkdienst.
Orde van dienst 18 april 2021 3e zondag van Pasen (Misericordia)

Orgel/pianospel

* Wij zingen psalm 98, 1 en 2
Bemoediging en groet
* Wij zingen psalm 98, 3
Gebed om ontferming.

Lezing Micha 4, 1 - 5
* Wij zingen lied 1016, 1 en 2

Bijdrage Kinderkerk Johannes 21, 15 - 24

Overdenking
Wij luisteren naar: Met hart en ziel - Zoek de wegen van de wijsheid - Karin Bloemen - YouTube
(wilt u meelezen of zingen: lied 849)

Dank- en voorbeden- Onze Vader.

Inzameling der gaven.

* Slotlied 835, 1, 2 en 4

Zegen

Na de zegen: TRINITY en ELLY & RIKKERT - WERELDVREEMD (Official Music Video) - YouTube

​​​​​​

Diaconie
Zondag 18 april is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het onderhoudsfonds Grote Kerk.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor Onderhoudsfonds Grote Kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

terug