zondag 18 december 2022 om 10:00

Kerkdienst | 4e Advent bevestiging en afscheid ambtsdragers | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. C. Aalbersberg
Ouderling(en): Patrisja Mintjes , Janny Hummel (diaken)
Organist: Arjan Kroes

A.s. zondag het 4e standbeeld. Batseba, Ruth en Rachab stelden zich al aan ons voor.
Lied 439:1 Verwacht de komst des Heren…

Votum en groet:
Adventskaars aansteken door kind en het opzeggen van een versje van het adventsproject:
Nu branden er vier kaarsen,
ze staan hier op een rij.
Wij mogen ons verbazen:
De Heer is heel dichtbij.
 
Over de dienst op deze dag.
Gebed  
Zingen Lied 437:1,2,5 en 6 Kom tot ons, scheur de hemelen , Heer….
 
Zingen Projectlied algemeen
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
 
Levende standbeeld moment 
 
Zingen Projectlied couplet 4:
De stam van Juda bleef bestaan,
want Tamar is niet weggegaan.
Als hoopvolle en sterke vrouw
bleef zij geloven in Gods trouw.
 
Kinderen steken de kaars aan van de kinderkerk en gaan naar de kinderkerk
 
Dienst van het Woord
Lezing uit adventsproject Matth. 1:1-6 en 16,17

Vraag aan de gemeente
 
Zingen Lied Het lied van Tamar, uit Eva’s lied op de melodie van Lied 527 (Tekst hieronder)
 
Overdenking bij Genesis 38
Zingen Psalm 85:3 en 4 Bij wie Hem vrezen….
 
Bevestiging ouderling Dela Roskam en afscheid Janny
Zingen Lied 360:1 Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer
Zegen
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente:
Zingen Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben……
Dank- en voorbeden 
Slotlied Adventslied 444:1,2,3,4,5 Nu daagt het in het oosten
Zegen met gezongen “Amen”
Orgelspel
 
Lied van Tamar, uit Eva’s lied.

Tamar, moedig en zachtmoedig,
Zou in eigen kwetsbaarheid,
Op een kruispunt van de tijd,
Hoop en leven trots behoeden.

Stille dagen, stille nachten,
stille vrouw met vrouwenrecht,
wetend wat is toegezegd,
scheurde sluiers van verwachten.

En zij koos met open ogen
voor een toekomst naar haar hand,
nam zichzelf in onderpand
tot de grens van haar vermogen.

Ademloos een mens bevragen,
recht doen aan gerechtigheid
blaast nieuw leven in de tijd,
zal het leven verder dragen!

 

Liturgisch bloemstuk

Al weer de 4e kaars wordt aangestoken. De laatste staander van de tafel is voor Tamar. Weer een heel bijzondere vrouw. De schoonvader van Tamar, Juda, komt zijn beloften niet na, waardoor Tamar, naast haar verdriet en rouw, ook nog in een langdurige en hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger.
Op de 4e hoek van het bloemstuk zien we riethalmen, pluizig en onduidelijk van vorm als symbool van versluieren. De roze bessen symboliseren de pijn van Tamar die verzacht wordt, doordat ze toch nog zwanger wordt.Diaconie
Zondag 18 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de beamer en kerkdienst gemist.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Beamer en Kerkdienst gemist
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel


 

terug