zaterdag 24 december 2022 om 21:00

Kerstnachtdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. H. Cappon
Ouderling(en): Marja Dragt , Tineke Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan deze dienst werken mee Marja Dragt, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist, en ds. Hedy Cappon. Speciale medewerking deze dienst van De Bazuin uit Wetering/Scheerwolde o.l.v. Gerhart Drijvers.
Het thema deze dienst is “Wie of wat verwacht jij?” en een verhaal over geen stille nacht.
Na afloop is er chocolademelk en glühwein.

Kerstnachtdienst | orde van de dienst

De Bazuin speelt voor de dienst ‘in the bleak mid-winter’ en ‘prelude 49th parallel’.
Lied 477: 1, 2 en 4  Komt allen tezamen
Lied 481: 1, 2 Hoor de engelen zingen d’eer
Woorden van welkom
Bemoediging & Groet
Intochtslied:  Stil is de nacht. Cees Rutgers (melodie Lied 483 – Stille Nacht)
Het licht in de nacht (aansteken kaarsen)
Lied 463: 1, 3, 4, 6 en 8
Gebed
Beeldverhaal: "Géén stille kerst!"
Lied 487: 1 en 2 – Eer zij God in onze dagen
Lezingen: Jesaja 8: 23b-9:7 :
Lied 482: 1 en 3: Er is uit ’s werelds duistere wolken
Lezing: Lucas 2: 1-20
Lied 496: 1, 2 en 3: Een ster ging op uit Israël
Uitleg
Zingen: Wat verwacht jij? tekst: Tim van Beek (melodie Lied 486 – Midden in de Winternacht)
Gebed
Collecten
Bazuin speelt: Four Christmas Carols.
Gedicht tekst: Jacqueline Roelofs – van der Linden
Zegen
Ere zij God
Bazuin speelt : O, Holy Night
Diaconie
Kerstnachtdienst, 24 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Solidaridad. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het orgelfonds.

Diaconiecollecte Kerstnachtdienst 24 december: Solidaridad
Solidaridad komt in actie voor een wereld  waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Verantwoord ondernemen is daarvoor noodzakelijk. Solidaridad wil winst voor iedereen. Dus ook voor de mensen die aan het begin van de productieketen staan. En voor het milieu dat nu vaak verliest bij het maken van voedsel, kleding of sieraden.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Solidaridad
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug