4 bijzondere vrouwen hebben zich aan ons voorgesteld de afgelopen 4 diensten; Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Alle vrouwen spelen een eigen rol in het verhaal van Gods volk en allemaal worden ze in Ma

zondag 25 december 2022 om 10:00

Kerkdienst | 1e Kerstdag | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Karin Rozendal , Bertiene van Oort (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan deze dienst werken mee Karin Rozendal, ouderling van dienst, Bertiene van Oort, diaken, Corry van den Berg, organist, De Bazuin Wetering en ds. Richard Vissinga. Speciale medewerking deze dienst van De Bazuin uit Wetering/Scheerwolde o.l.v. Arno Groeneveld.
Het thema deze dienst is ‘Levenslicht’ met dit keer wel een heel bijzondere voorstelling. Wie zijn deze heren en wat hebben ze ons te vertellen?

4 bijzondere vrouwen hebben zich aan ons voorgesteld de afgelopen 4 diensten; Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Alle vrouwen spelen een eigen rol in het verhaal van Gods volk en allemaal worden ze in Matteüs 1 genoemd als ‘voormoeders’ van Jezus. Het thema is Levenslicht. Als iemand wordt geboren zeg je bij de geboorte dat hij of zij het levenslicht ziet. Maar ook als er iets wordt onthuld dat eerst verborgen werd gehouden zeg je er iets aan het licht komt. Eerste kerstdag het slot van dit thema.

Orde van de dienst
Bazuin speelt vooraf In the Bleak Mid Winter- Vitae Lux
Lied 477 1 t/m 4 Komt allen tezamen
Votum en groet:
predikant        Onze hulp in de naam van de Heer
allen                DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
predikant        die trouw is tot in eeuwigheid
allen                EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
predikant        Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                AMEN.
Gemeente gaat zitten
Kaarsen aansteken door kind en het opzeggen van het versje voor kerst:
Laat alle mensen horen
Gods licht schijnt ook voor jou.
Want Jezus is geboren
als teken van Gods trouw.
Lied 486: 1 en 4:  Midden in de winternacht
Gebed om ontferming
Lied 487: 1, 2 en 3, Eer zij God in onze dagen
Projectlied algemeen
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Levende standbeeld moment (door de kinderkerk in de dienst)
Projectlied couplet 2
Een jonge vrouw uit Nazareth
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint
Uitbeelding van Lucas 2.
Zingen: Er is een kindeke geboren op aard
Lied 506: Wij trekken in een lange stoet.
Kinderen steken de kaars aan tijdens het bovenstaande lied naar de kinderkerk.
Dienst van het woord
predikant       De Heer zal bij u zijn.
Allen               DE HEER ZAL U BEWAREN
Lezing: Matteüs 1, 18-25 (ouderling van dienst)
Vraag: Steekt u weleens een kaarsje aan voor Maria?
Opwekking 527: Licht in de nacht: 1
Overdenking
Lied 499 (1 t/m 5) Nu gaat de hemel open
Dank- en voorbeden en het Onze Vader
Inzameling der gaven 
Tijdens collecte speelt de Bazuin: Christmix
Lied 481: 1, 2 en 3 Hoor de eng’len zingen d’eer 
Zegen met gezongen “Amen”
Ere zij God
OrgelspelDiaconie:
1e Kerstdag, 25 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Kinderen in de knel. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het eigen pastoraat.
Diaconiecollecte Kerst 25 december: Kinderen in de knel
Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doet u  mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.


 

terug