Zou het toeval zijn..... Zou het toeval zijn.....
Zou het toeval zijn dat de Coronacrises in de 40 dagen tijd tot een hoogtepunt komt in Nederland? Je denkt bijna aan Bijbelse plagen als je terugkijkt. We hebben droogte gehad, storm, veel regen, overstromingen en in andere landen sprinkhanen plagen. Nu Mozes ons door de 40 dagen tijd heen leidt, moet je onwillekeurig denken aan die plagen.

En dan nu de plaag van de ziekte. Een virus. Een virus waar we allemaal mee te maken krijgen. Ik hoop zo weinig mogelijk als ziekte, maar het merendeel moet er rekening mee houden toch besmet te raken. De maatregelen van de overheid zijn er niet voor niks en die volgen we als kerkgemeenschap op. De tijd is in 1x stil komen te staan. Geen werk, geen afleiding, geen sociale contacten. Geen uitjes, geen sport, geen …. Dus; tijd om te bezinnen. Zoals de 40 dagen tijd bedoeld is. Tijd om even stil te staan. Tijd om bij ons zelf na te gaan hoe we de toekomst willen invullen. Wat het ons brengt om niet meer te vluchten in afleiding. De bijbel een keer te pakken om een verhaal te lezen? Een goed gesprek?

God laat ons niet in de steek. Net als in de Bijbel leidt hij ons verder de weg op. Luister maar; de vogels zingen. En zie de bomen laten voorzichtig een groene waas zien. De magnolia staat op uitkomen, en de zon schijnt wat vaker en neemt toe in kracht. Er is een nieuwe dag en een nieuwe morgen. Het licht gaat weer schijnen!

Gezondheid toegewenst, Janetta Wanders
 
Muziek als troost Muziek als troost
Stephan van Dokkum, één van de organisten, werd gevraagd welke muziek voor hem belangrijk is in deze tijd. Het gaat goed met Stephan maar met pijn in zijn hart aanschouwt hij wat er allemaal gebeurt in de wereld om ons heen en kijkt verlangend uit naar een betere tijd voor alle mensen op de aarde. Zijn muziekkeuze wisselt constant maar in deze tijd dan kan hij niet om de volgende composities heen. Veel luisterplezier.
Erbarme dich J.S. Bach
Nimrod Edward Elgar
Pie Jesu Andrew Loyd-Webber
 
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek
Het achtste rondetafelgesprek stond gepland voor 21 april. Helaas gaat dit gesprek niet door. Omdat enkelen het onderwerp al wel meegekregen hebben volgt hier toch een korte toelichting op wat we gaan missen. We hadden brigadegeneraal Roland de Jong, Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne te Havelte, bereid gevonden als inleider op te treden en in gesprek te gaan over zijn persoonlijke visie als militair om vrede en veiligheid in onze samenleving te bevorderen. We zouden het hebben over:
  • Hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld.
  • Wat het ons heeft gebracht.
  • En hoe we deze vrede kunnen doorgeven.
Gelukkig is hij bereid om in het najaar, als we deze corona ellende hopelijk verwerkt hebben, alsnog deze inleiding te verzorgen. Een datum zal dan vroegtijdig bekend gemaakt worden.
Pieter Muller
 
Nieuw logo

Nieuw logo
In ons beleidsplan hebben we aangegeven dat we een open huis en gemeente willen zijn. We willen niet alleen in eigen kring maar ook daarbuiten communiceren over onze liefde in Jezus en elkaar ten goede inspireren wat op ons pad komt en waar we elkaar kunnen stimuleren. 
 
Dit uitgangspunt heeft Bert van der Stelt, de ontwerper van ons logo, ook geïnspireerd en heeft het logo ontwikkeld. Ook deze keer te zien in deze Zondagsbrief. 
 
Om in zijn eigen woorden te blijven: “Onze kerk/gemeente als een plek waar iedereen welkom is, open naar de wereld en centraal in de gemeenschap van Blokzijl. Het logo straalt een gevoel van welkom uit. Niet het gebruikelijke beeld van de toren als karakteristiek, maar de deuren zijn beeldbepalend om dit welkom te verbeelden. De keuze van de kleuren is gebaseerd op de interieurkleuren van de Grote Kerk met de complementaire kleur oranje op de steen boven de deur. Deze steen verbeeldt dat het ‘onze eigen deuren’ zijn. Het lage perspectief van de deuren in het logo versterkt nog meer het welkom gevoel. De schaduw van de deuren geeft de suggestie van (zon)licht. Er strijkt als het ware ook een baan licht boven de deuren langs.”
 

Keuze van de naam

Aan de linkerkant van het logo hebben we de naam van de gemeente geplaatst. Hierover is uitvoerig in de Kerkenraad en de werkgroep communicatie gesproken. Er is gekozen voor de naam “Protestantse Kerk Blokzijl en omgeving”.
 
De Grote Kerk staat nu eenmaal in Blokzijl en we hebben vele leden uit omringende gebieden rondom Blokzijl; Scheerwolde, Wetering, Steenwijk, Vollenhove, St. Jansklooster, Baarlo, Muggenbeet, de Noordoostpolder etc. Dit is de overweging geweest om voortaan niet meer de toevoeging van Scheerwolde op te nemen. Met dit laatste zouden we andere leden uit de aanpalende buurtgemeenten en -schappen tekort doen.
 
Ook is bewust gekozen voor kerk en niet gemeente. In spreektaal zijn we heel erg gewend om het te hebben over ‘we gaan naar de kerk’.
 

Er is meer..

Aan de rechterkant van het logo is de tekst opgenomen “er is meer”. Dit kunnen we per situatie in onze communicatie gebruiken en invullen. Er zijn zoveel momenten in ons leven en in de samenleving waarop we kunnen vaststellen dat er meer is of moet zijn dan wat we aantreffen of met elkaar verzieken. Er is ook meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden en begrijpen.
 

Hoe verder?

Vanuit de werkgroep communicatie is een kernteam geformeerd die als aanjager het gebruik van het logo zal stimuleren en de communicatie zal trachten te voeden in het licht van onze boodschap voor een open kerk. De werkgroep communicatie, waarin alle communicatieplatforms vertegenwoordigd zijn, zal als platform verder gaan waar we onze ideeën vanuit het kernteam kunnen toetsten en uitdragen.

Het kernteam bestaat uit Karin Rozendal, Hans Kloek en Pieter Muller.