PKN
Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde
 
Kerstdiner voor minima Kerstdiner voor minima

Vorig jaar heeft de Stichting JY samen met St. Voedselbank Steenwijkerland, Huis ten Wolde en de St. Diaconaal Platform Steenwijkerland  een Kerstdiner georganiseerd voor mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Steenwijkerland.

Ook nu zijn ze alweer druk bezig om een kerstdiner te organiseren
samen met de Rietstulp,  Ds. Hylkemaweg15 in Giethoorn.
datum: woensdag 19 december 2018

Als u denkt “hier wil ik ook graag bij zijn”,
neem dan contact op met Stichting JY, telefoon 0527-745959 of met e-mail:

Voor meer informatie kunt u terecht bij :

  • Stichting JY:  Janien van der Linde :
    • e-mail:
    • tel. 0527-74 59 59
  • Stichting Diaconaal Platform Steenwijkerland: Annelies van den Berg:
    • e-mail:
    • tel. 0521-51 77 60

 
Actie kerkbalans 'lopers' Actie kerkbalans 'lopers'

We zijn bezig met de voorbereiding van jaarlijkse Aktie Kerkbalans voor de Vrijwillige Bijdrage. Daarvoor moeten de  ‘loperslijsten’ weer gemaakt worden.
Wilt u en kunt u weer meehelpen om deze Aktie voor de vrijwillige bijdrage tot een succes te maken, meldt u dan aan.
Nog een verzoek: willen zij die niet meer kunnen of willen ‘lopen‘ zich dan afmelden, zodat hun ‘route’ door nieuwe aanmelders kan worden overgenomen.
Graag aan-  en afmelden voor 10 December
per telefoon 0527-29 1785

Namens het College van Kerkrentmeesters
Jannie Ziel - van der Sluis
 

 
Hartelijk dank Hartelijk dank

Hrtelijk dank voor uw hulp voor de vluchtelingen op Lesbos!
Begin november zijn Lucía en Willy teruggekomen vanuit Lesbos. Lucía heeft er negen maanden gewerkt als coördinator en Willy enkele weken als arts en Mathilde heeft eerder dit jaar haar bijdrage geleverd als praktijkondersteuner. Wij werkten in een kleine kliniek op het terrein van One Happy Family, een fantastische hulporganisatie. Het was weer een hele indringende ervaring met positieve en negatieve kanten.
Zo was het goed om te zien dat alle media-aandacht voor het overbevolkte kamp Moria er inderdaad voor gezorgd heeft dat er vluchtelingen verplaatst waren naar het vasteland. De omstandigheden in het kamp zijn hierdoor iets minder dramatisch dan eerder, maar nog altijd mensonterend en absoluut niet winterbestendig.
De voorzieningen in de gezondheidszorg waren echter slechter dan ooit: het enige ziekenhuis op het eiland wil nauwelijks nog patiënten aannemen. Er zijn enkele medische vrijwilligersorganisaties bezweken onder de druk van te weinig geld, tegenwerking door de Griekse overheid en te veel en te moeilijke patiënten. Er komen namelijk steeds meer vluchtelingen aan met zeer ernstige psychische problemen ten gevolge van marteling en verkrachting in het land van herkomst en tijdens de vlucht. Het is heel zwaar om deze mensen te helpen, eigenlijk moet dat door psychologen gedaan worden. Omdat er geen psychologen zijn, komen deze patiënten in de algemene zorg terecht en dat vraagt in feite het onmogelijke van hulpverleners die hier niet voor opgeleid zijn.
Uw geld was zo welkom! Het is hoofdzakelijk besteed aan medicijnen en brandstof voor de auto van de kliniek. Willy: “Als ik patiënten medicijnen gaf dacht ik er vaak stiekem achter aan: en deze pillen krijgt U van de mensen uit Blokzijl en omstreken!!! En als ik insuline of een vaccin nodig had, dan pakte ik die uit de koelkast die Mathilde Boes gedoneerd heeft van het geld dat zij eerder dit jaar verzameld had”.
Wij hebben op Lesbos een schilderijtje gekocht bij The Hope Project, een vrijwilligersorganisatie die een werkplaats heeft waar vluchtelingen kunnen schilderen of muziek kunnen maken. Het schilderij is gemaakt door Sara Hosseini en toont een bootje met vluchtelingen op een donkere zee, maar er is een lichtpunt: een vredesduif die het bootje de weg lijkt te wijzen. Dit schilderij willen wij graag aan de kerk geven ter herinnering aan de hartverwarmende bijdrage.
Wilt u nu iets doen voor het lot van de vluchtelingen? Teken dan de petitie: “Kijk niet weg “ georganiseerd door onder andere Amnesty International. Deze petitie wil er bij onze regering op aandringen dat zij meer doet aan de humanitaire ramp op de Griekse eilanden.
Wij willen u nogmaals uit de grond van ons hart bedanken voor uw bijdrage.
Mathilde Boes, Lucía Scholten en Willy van Dijk

 

 
Onderhoudswerkzaamheden Grote Kerk Onderhoudswerkzaamheden Grote Kerk

Zoals diverse gemeenleden al hebben gezien, staat er een steiger aan de zuidzijde van de kerk opgesteld op de binnenplaatsen van twee adressen in de Brouwerstraat en de Kerkstraat.
Enigszins laat informeren wij u hierover, waarvoor onze excuses.
In het kader van groot onderhoud dienen de voegen van de topgevel uitgebikt te worden om weer nieuwe aan te brengen. Hiervoor is op 24 oktober jl. met een torenkraan steigermateriaal vanaf de hoek Zeedijk/Kerkstraat, over de huizen heen, op de binnenplaatsen neergezet en is de steiger opgebouwd.
Dit alles zal ongeveer 6 tot 8 weken duren.
Verder worden ook de voegen van de raambogen, de voorzijde van de kerk, de consistorie en de kosters-woning nagekeken en waar nodig vervangen. Daarvoor was een hoogwerker nodig, die ondertussen alweer is verdwenen. Ook is er nog wat voegwerk binnen in de kerk gerepareerd.
Het werk vordert gestaag en we hopen dat binnen 2 weken alles gereed is en dat de steigers weer weggehaald kunnen worden door de torenkraan. Best wel spectaculair.
Voor vragen en zo mogelijk antwoorden kunt u bij ondergetekende terecht.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ad Klarenberg
 

 
Vacatures Vacatures

Als Kerkenraad zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers om enkele vrijkomende vacatures in het ambt op te vullen. We zijn op zoek naar ouderlingen, diakenen en scribaat ondersteuning. We doen een beroep op alle gemeenteleden om onze actieve gemeente ook voor de toekomst actief te houden. Iedereen heeft kwaliteiten om iets voor onze gemeente te kunnen betekenen. Daarbij onze Predikant met raad en daad terzijde te staan en mee te werken om een inspirerende uitstraling van ons geloof, hoop en liefde in Jezus en voor elkaar binnen en buiten Blokzijl/Scheerwolde te realiseren. Meldt je aan bij een ouderling/diaken voor nadere informatie en mogelijkheden of bij de scriba op .
 
Ook het koffiezetteam kan wat versterking gebruiken. Een of meerdere koffiezetstelletjes zijn van harte welkom voor volgend jaar. Meld je aan bij Pieter Muller (06-51526385). Laten we ook het voortbestaan van dit zeer gewaardeerde koffiemoment na de diensten niet op te weinig schouders neerkomen. Dan blijft het voor iedereen leuk en aangenaam.   
Namens de Kerkenraad, Pieter Muller, scriba

 
 

Grote Kerk Blokzijl (3e advent)
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
meer details

Kerstdiner voor Minima
datum en tijdstip 19-12-2018 om
meer details

Kinderkerstfeest Scheerwolde
datum en tijdstip 20-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.