Gezamenlijk zondagsblad Gezamenlijk zondagsblad
Voor de protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland
Niet iedereen zal dit zondagsblad kennen. We hebben bericht ontvangen dat het niet zo goed gaat met dit zondagsblad. Het aantal abonnees neemt af en de frequentie is teruggebracht naar één keer per twee weken in plaats van wekelijks. Je kunt dit zondagsblad nu 3 maand op proef proberen voor € 8,95. Voor meer informatie…
  • Berichten uit meer dan 40 plaatselijke gemeenten
  • Nieuws over christelijke en kerkelijke activiteiten dichtbij en veraf
  • Aansprekende columns
  • Interessante interviews
  • Boeiende achtergrondinformatie
 
Doe mee met de projectgroep Pasen Doe mee met de projectgroep Pasen
Lijkt het je leuk om mee te denken over de activiteiten en kerkdiensten rondom Pasen? Doe mee!
Met Kerst hebben we het ook gedaan en het is ons erg goed bevallen. Het is fijn om met een klein groepje samen ideeën te bedenken en te verkennen.
Een bijzondere tijd Pasen. Meer dan ooit in deze tijd. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Marja Dragt (marjadragt@hotmail.com).


 
 
Betaling abonnement Onderweg Betaling abonnement Onderweg
We hebben gemerkt dat het voor veel mensen niet duidelijk is hoe het zit met de abonnementsprijs, en hoe dat overgemaakt kan worden. Daarom hieronder de gezochte gegevens:
 
ONDERWEG op papier, zowel thuis bezorgd als per post:             € 22,-/jaar.
ONDERWEG digitaal (per e-mail):                                                   € 11,-/jaar.
Bij vooruitbetaling te voldoen op bankrekeningnummer NL35 RABO 03018 12500
t.n.v. Penn. Kerkblad mevr. Y.V. Wijmenga-Hulleman, tel. 0527-240965.
Bij betaling graag vermelden!!: uw naam, straatnaam, huisnummer en het abonnementsjaar.
 
Belangrijk: als u over wilt stappen van ‘papier’ naar ‘digitaal’ of anderszins (of helaas opzeggen), wilt u dat dan doorgeven aan Alewijn Boogaard (boogaard.ni@kpnmail.nl) want dan moeten we de bezorging en administratie aanpassen.
 
Hartelijk dank, Redactie en Kerkrentmeesters
 
 
Vrijwilligers kerkbalans Vrijwilligers kerkbalans
De voorbereiding op de actie Kerkbalans 2021 is in volle gang. Als kerk zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die deze actie oplevert. Jaarlijks gaat er een groep vrijwilligers op pad om de Kerkbalans-enveloppen te bezorgen én weer op te halen. Een aantal vrijwilligers doet dit al jaren. Daarover zijn wij zeer verheugd. Wij hopen dat we ook in 2021 mogen rekenen op deze vrijwilligers. Natuurlijk is er ruimte voor en behoefte aan nieuwe vrijwilligers! Ziet u voor uzelf een taak binnen de actie Kerkbalans weggelegd? Schroom niet en neem contact op met Jannie Ziel (06 2874 2677). Bent u, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat uw taak als vrijwilliger in te vervullen? Neem dan ook contact op met Jannie Ziel.
De actie loopt van 16 t/m 30 januari. Uw aan- of afmelding ontvangen we graag vóór de aanstaande kerstdagen.
college van kerkrentmeesters