Startzondag - Het goede leven - Bloeien in Gods licht! Startzondag - Het goede leven - Bloeien in Gods licht!
gemeente samen, maar in kleine groepjes. Onder andere de kerkenraadsleden, ontvangen u graag in hun tuin/huis voor een kopje koffie en een goed gesprek Ook als u liever niet naar de dienst gaat, bent u daar van harte welkom.
Voor de goede orde vragen we u wel zich vooraf op te geven. U hoort dan bij wie u welkom bent.

Zo kunnen we samen voelen, maar ook zichtbaar maken wat het betekent een gemeenschap te zijn. Samenkomen en praten over wat ons leven goed maakt!

U kunt zich opgeven door onderstaand strookje a.s. zondag in te leveren in de kerk of vóór 18 september bij Emmelyn, Tiny, Geja, Jelle, Marja of Betty of via de mail bettyzelhorst@gmail.com

Hartelijke groet en tot ziens,  Emmelyn, Tiny, Geja, Jelle, Marja en Betty
__________________________________________________

Ik/wij ………………………………………. ………………………………..
(graag alle namen)
wil/willen graag meedoen aan het koffiedrinken na de dienst.
Mailadres of telefoonnummer: ……………………………………………….
 
terug