Collectemunten in de vakantie

Collectemunten in de vakantie
Nu we steeds minder met contant geld betalen hebben we vaak ook minder geld voor de zondags collectes. Maar gelukkig kun je dat probleem oplossen door collectemunten te gebruiken.
Sinds jaar en dag kunnen jullie die ophalen:
 • in Scheerwolde  bij Antje Hoolsema, Geert Luchesenstraat 6, tel. 0521 – 37 14 39,
 • en in Blokzijl bij Alewijn Boogaard,  Bierkade 6, tel 0527-291342.
Maar in de vakantieperiode neemt Henk van Dalen dat vaak van Alewijn over. Zo ook nu:


Vanaf zaterdag 28 mei tot maandag 4 juli
kun je in Blokzijl voor collectemunten terecht bij
Henk van Dalen, De Kegge nr. 12,  tel. 0611 272 624.

 
 
Bijbellezen: Vrouw zoekt boer; Ruth

Bijbellezen: Vrouw zoekt boer; Ruth
In de Bijbel staat een heel klein boekje. Je bladert er zo aan voorbij. Slechts vier bladzijden telt het: Ruth. Bij velen geliefd. Boer zoekt vrouw. Daar doet het mij aan denken. Alleen hier geen boer die onder de brieven bedolven wordt en ook geen selectieprocedure. Jarenlang heb ik niet naar het programma gekeken. Ik kreeg altijd last van plaatsvervangende schaamte. Waarom lenen sommige vrouwen zich er voor om zich te onderwerpen aan een keuring van een man die ze helemaal niet kennen? Ik snap daar niets van. Je bent toch geen koe of paard? Maar de laatste jaren zit ook ik voor de buis. Toegegeven, het is een programma wat heerlijk wegkijkt. Maar toch blijf ik het bijzonder vinden dat mensen zich hiervoor lenen. Of ik volgend jaar weer ga kijken? Misschien kan dat niet meer, omdat er dan geen boeren meer in Nederland zijn. Alleen daarom al moeten we zuinig zijn op de boerenstand in Nederland!

Het boek Ruth zou ik een andere subtitel geven: Vrouw zoekt boer. Er komt geen brief aan te pas en ook geen Yvon Jaspers met een hippe hond en idem dito auto. Wel een schoonmoeder, Naomi. Zij ontpopt zich tot een unieke koppelaarster. Zij koppelt Ruth aan die rijke boer Boaz. Nota bene op de dorsvloer! Wat er dan allemaal gebeurt laat zich raden. Maar het resultaat mag er zijn: Ze krijgen elkaar. Ruth haar boer, Boaz zijn vrouw. En er komt ook nog een baby. Een love-story met een happy end!

De weken na Pinksteren gaan we er in de eredienst aandacht aan besteden. Maar zo klein en onopvallend het boekje Ruth ook mag zijn (je bladert er immers zo aan voorbij), toch heeft het in het Jodendom een belangrijke plaats gekregen op de feestkalender. Op een van de grote feesten van het Jodendom wordt in de synagoge juist dit kleinood gelezen: op het Wekenfeest, het joodse Pinksterfeest. Oorspronkelijk een Oogstfeest (ja, een landbouwfeest - Boer zoekt vrouw). Later werd het de gedenkdag waarop men vierde dat God de Thora aan Israël en aan de volkeren schonk. Het gaat in Ruth ook om de verbinding van een niet-Joodse (Ruth) met een Jood (Boaz) onder de zegen van God. De Thora is een zegen voor de mensheid! En het kind dat uit Ruth en Boaz geboren wordt is de oervader van het kind dat voor de hele wereld een zegen zal zijn: Jezus, de Zoon van David, de zoon van Obed.

Ruth is een boek met een boodschap. Een boodschap van God voor alle mensen op aarde die zich afgesneden voelen van de toekomst. Wij in het rijke Westen lijken daar geen boodschap meer aan te hebben. Wij bepalen immers zelf onze toekomst? We investeren liever in ons eigen kortstondige bestaan. Velen van ons hebben geld als water en leven er goed van. Dat goede leven is dan vooral een genieten, eindeloos leuke dingen doen. Dat is de zin van het leven geworden. Maar is dat alles? Heeft Goed leven niet ook te maken met ‘op een goede manier leven?’ Een goed leven leiden heeft dat niet te maken met een goed mens willen zijn? Of zijn wij alleen consument(en)?  Ruth leert ons anders. Een mens leeft met een opdracht: het leven zo goed mogelijk te leiden. Alleen daardoor krijgt de wereld een toekomst. Daarvoor moet je in jezelf investeren. Maar het is het meer dan waard. Het zal een zegen zijn: voor de wereld, voor onszelf, voor God. Dat kleine verhaal van Ruth herbergt een grootse boodschap. Tja, zo zie je maar weer: Wie het kleine niet eert…… . 

Ds. Jelle Vonk     
 
 
Woensdag 22 juni Ontmoetingen met Moderne Devotie in Zwolle Woensdag 22 juni Ontmoetingen met Moderne Devotie in Zwolle
In het verleden hebben we een bezoek gebracht aan Nijkleaster in Jorwert. Daar werd het idee geboren om vaker een dergelijke activiteit te organiseren. Vanwege corona moest dit iedere keer uitgesteld worden, maar nu alle restricties zijn opgeheven, willen we verder gaan met waar we gebleven waren en wel met een lezing en wandeling in Zwolle over de Moderne Devotie. Wat is de Moderne Devotie?  Daarover is natuurlijk genoeg te vinden op internet, maar hieronder een kleine impressie. 
De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging geweest die grote invloed heeft gehad in ons land. De nadruk lag op een persoonlijk geloofsleven én sociale bewogenheid. De vader van deze beweging was Geert Grote ( 1340 - 1384; Deventer). Hij kritiseerde de dure kerkbouw en vond dat het geld beter gegeven kon worden aan de armen. Daarom stelde hij zijn huis in Deventer ter beschikking aan een groep vrouwen die een gemeenschapsleven wilden leiden zonder echte kloostergeloften af te leggen. De bekendste Moderne Devoot is Thomas á Kempis. Zijn boek ‘De navolging van Christus’ wordt tot op de dag van vandaag grif gelezen en is in vele talen vertaald. In Zwolle zijn er verschillende plaatsen die ons aan deze stroming doen herinneren. Ds. Hans Tissink is onze gastheer. Hij zal ons inleiden en bij de hand nemen met een wandeling door Zwolle.
Saai??? Nee, absoluut niet. Laat je verrassen en tegelijk inspireren. Ik zeg: Ga mee! Je kunt je aanmelden tot en met 28 mei!!!. Hans Tissink wil dat in verband met zijn drukke agenda graag z.s.m. weten. Zijn voorkeur gaat uit naar de avond. Maar eventueel kan het ook op de middag. Vandaar hieronder de keuze:
woensdag 22 juni 14. 30 uur ontvangst Oosterkerk Zwolle
of woensdag 22 juni 19. 30 uur ontvangst Oosterkerk Zwolle.
De kosten zijn 10 e. pp.
Aanmelden uiterlijk 20 mei!!! bij Jelle Vonk: jjvonk@hetnet.nl (voorkeur) of tel. 06 20476931
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Met  Pinksteren nemen we afscheid van diverse ambtsdrager. Gelukkig kunnen we ook melden dat nieuwe mensen toegezegd hebben om het ambt te aanvaarden. Wij zijn echt blij dat we dit al kunnen melden. Sommige andere ambtsdragers willen het stokje wel doorgeven maar niet eerder dan dat iemand anders het stokje oppakt.
Dit jaar nemen we afscheid van
 • Pieter Lok als voorzitter kerkenraad,
 • Johan van Dalen als voorzitter College van Kerkrentmeesters,
 • Theo Schuurman als voorzitter College van de Diakenen,
 • Nienke Prins als diaken.
Als ambtsdragers hebben zich kandidaat gesteld
 • Marja Dragt als voorzitter kerkenraad,
 • Allaerd Petter als voorzitter College van Kerkrentmeesters,
 • Bertiene van Oort als diaken,
 • Gerry van Duyvenvoorde-Vaartjes als wijkouderling voor wijk 4.
Bertiene en Gerry draaien al een beetje mee sinds begin dit jaar. Een enorme wissel maar wat zijn we blij dat we mensen gaan verwelkomen.
Mocht je bezwaren hebben tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van deze nieuwe mensen dan kun je je schriftelijk of per mail melden bij ondergetekende.
Voorafgaand aan Pinksteren staan we uiteraard uitgebreid stil hierbij en volgt er meer informatie in de Zondagsbrief.
Wie zitten er nog meer in de kerkenraad?
Alles is te vinden op de website (http://www.kerkblokzijl.nl/kerkenraad).

Vacatures

Bij de diaconie zijn er momenteel vacatures. Wil je meer weten over wat de diaconie doet? Klik hier.
Aan het einde van dit jaar ontstaat er ook een vacature voor wijkouderling in wijk 2. Wijk 2 is Mauritsstraat,  Pr. Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Frederik Hendrikstraat, Jan W. Frisostraat, Willem de Zwijgerstraat, Willem Lodewijkstraat, Molenwijk, Slingerpad, Boffersweidje, Zuiderstraat, Zuiderwalstraat, Zuiderkade, Vierhoek, De Zaaier
Ook is er een vacature voor jeugdouderling. Een jeugdouderling die zich specifiek gaat bezighouden met de leeftijdscategorie 16 – 20 en 20 – 25 jaar.
Onze kerkenraad bestaat uit een relatief grote groep. Vele handen maken licht werk. De kerkenraad is divers qua samenstelling en bestaat uit jong en oud en man en vrouw. Landelijk gezien voldoen wij helemaal niet aan het plaatje. Wij zijn best trots op hoe het gaat bij ons. We beseffen dat iedereen druk is en een gevulde agenda heeft. Alle beetjes helpen en realiseer je dat het ambt ook energie geeft. We helpen elkaar daar waar kan. Het ambt helpt:
 • om echts iets te doen met en voor mensen
 • met je eigen geloofsopbouw.
Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van nieuw beleid. Waar moeten we ons op concentreren? Wat moeten we loslaten en wat vooral wél doen? Het gaat om een eenvoudige agenda en geen stapels opdrachten. Maar wel: waar komt het nu op aan!
Wie weet staat er iemand aan jouw deur en vraagt of je geïnteresseerd bent. Denk er serieus over na of het wat voor je is. Slaap er een nachtje over. Je kunt aandeel hebben in de kerk van morgen! Het kan ook zo zijn dat je naar aanleiding hiervan belangstelling hebt voor één van de taken. Neem contact op met mij of één van de andere ouderlingen of diakenen. Het begint met een gesprek. 
Karin Rozendal (pgb4@xs4all.nl)


 
 
Maak kennis en voel je thuis Maak kennis en voel je thuis
We stellen ons huis open; ruim en gastvrij met een open oecumenische houding en met inzet voor de gehele samenleving.
lees meer ┬╗