Kinderkerk - Weet jij hoe laat het is?

Kinderkerk - Weet jij hoe laat het is?

Aankomende zondag starten we met het adventsproject. We leven toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Het thema van deze periode is: Weet jij hoe laat het is?  Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol. Dat doen we niet alleen door op de klok en de kalender te kijken, maar ook door te luisteren naar verhalen. De Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.  

 
Hij Komt!     Matteüs13:24-37 
Iemand gaat op reis en laat het beheer van zijn huis over aan zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk te staan, om te zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam als die deurwachter is, zo kunnen mensen ook wachten op de komst van de heer. 
 

Creatief: Maak met toiletrollen of opgerold karton een verrekijker. Teken op de verrekijker sterren, een adventskaars en het kind in de kribbe. 
 
Tot Zondag,  

Groetjes Ruth en Elma  

 
Bijbellezen: Genesis 29: 1-14 De ontmoeting met Rachel

Bijbellezen: Genesis 29: 1-14 De ontmoeting met Rachel
Jakob vervolgde zijn reis. Zoals ook wij in deze dagen onze reis vervolgen naar de geboorte van Christus, was ook Jakob onderweg na zijn droom waarin hij de ladder naar de hemel had gezien. De reis wordt niet beschreven. Niet de ontberingen, hitte, dorst, gevaren of ontmoetingen. Het lijkt alsof Jakob op vleugels gedragen zomaar aankomt bij een bron. Wéér een bron. De knecht van Abraham vond een vrouw voor Isaak bij de bron, Mozes ontmoette er de dochter van Jethro en zo zijn er meer verhalen. Jakob ontmoet hier herders die daar schijnbaar aan het wachten zijn. De herders zijn niet erg spraakzaam. Het lijkt erop alsof ze liever hebben dat hij weggaat, dan dat hij blijft. Op de bron ligt een grote steen en schijnbaar hebben de herders afgesproken om samen  op een bepaald tijdstip de steen van de bron te rollen en dan de schapen te drenken. Jakob informeert of hij in Haran terecht is gekomen en of ze zijn oom, Laban, kennen. Ja dat klopt allemaal, maar meer dan een antwoord krijgt hij dan ook niet. En dan komt de dochter van Laban, Rachel eraan, met de schapen. Ze is herderin. En Jakob kan de ogen niet van haar afhouden. Het is liefde op het eerste gezicht. Hij probeert de andere herders ‘weg’ te krijgen door te suggereren de dieren te drenken en ze dan maar te laten grazen. Dan kan hij alleen zijn met Rachel. Maar de herders laten zich niet wegsturen. Dan besluit Jakob zelf de steen van de bron te rollen en de schapen van Rachel te drenken. Waar anders met man en macht de steen weggerold moet worden, lukt het de fragiele Jakob alleen! Jakob zo sterk als Esau? Als de schapen gedrenkt zijn, kust Jakob Rachel en huilt. Huilt van geluk. En dan vertelt hij haar pas wie hij is en Rachel rent naar huis en vertelt haar Vader wie ze heeft ontmoet. Als Jakob het verhaal van zijn familie aan Laban vertelt, zegt Laban; ‘het is duidelijk dat je familie van me bent’.
Wij zijn in deze dagen van Advent nog niet op de eindbestemming. Uit het verhaal van Jakob mogen we erop vertrouwen dat ook wij krachten zullen krijgen die we niet vermoeden en dat we daarmee de reis naar een nieuw begin mogen maken. 
Janetta Wanders: mw.wanders@gmail.com
Reageren? Ja graag

Zolang we vacant zijn bestaat de overdenking om de week uit een bijbel lezing met een uitleg op basis van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden.
 
 
Project kerstlicht

Project kerstlicht

Update jeugdproject Kerstlicht: Helpt u mee?

Afgelopen dinsdag hebben we met een groepje samen gezeten voor het Kerstlicht project. Er zijn steeds meer gezinnen in Nederland die het moeilijker hebben om rond te komen. Deze gezinnen willen we graag helpen met een kerstgeschenk. Samen met stichting Present hebben we 5 gezinnen geselecteerd waar we pakketten voor gaan samenstellen. Hans Kloek is vrijwilliger bij stichting Present en heeft ons uitgelegd wat de stichting allemaal doet en wat arm zijn nu werkelijk betekend. Dit heeft best wel indruk gemaakt en we willen deze gezinnen dan ook graag wat extra aandacht geven.
We kregen per gezin wensen door wat de kinderen leuk vinden qua hobby’s, sport of speelgoed. Op basis daarvan kunnen we de pakketten op maat samen stellen. Jullie kunnen ons daarbij helpen door het doneren van geld tijdens de collecte tijdens de dienst/scipio app en/of door het doneren van 2e hands speelgoed. We hebben een lijst gemaakt van 2e hands spullen (schoon en compleet) die we graag kunnen gebruiken. We maken voor elk gezin een standaard pakket aangevuld met speelgoed of sport spullen voor de kinderen.
 • Geurtje, shampoo, douche spul, scrub enz voor meisjes 14 jaar
 • Fitness spullen zoals gewichtjes, elastiek enz.
 • Spullen van dieren: knuffel, boekje, insectenpotje, vergrootglas voor een jongen van 3 jaar
 • Poppenhuis
 • Barbie of L.O.L. poppen
 • Badhanddoek en een turnpakje voor meisje 6 jaar
 • Voetbal spullen zoals bijv. een bal, voetbal doeltjes, scheenbeschermers enz. voor jongens van 11 en  14 jaar
 • Paw Patrol of Spiderman speelgoed, auto’s (jongen 4 jaar)
 • Leesboek meisje 13 jaar
 • Spelletjes of familie spel voor kinderen in de leeftijd van 4, 7, 10 en 14 jaar
 • Lego (mag doosje zijn, losse lego of lego plaat, wat je maar kan missen)
 • Knutselspullen
Je kan de spullen zondag 3 december meenemen naar de kerk of brengen bij Caithlin Dragt, Zuiderpolderweg 13, 06-20178189. Als er niemand thuis is mag je de spullen in het tuinhuisje zetten. We kunnen de spullen ook bij je ophalen, wil je dan contact opnemen met Hans Kloek 06-19363358. Je kan de spullen inleveren t/m donderdag 7 december.
We vinden het ook leuk om elk gezin iets lekkers te geven. Vind je het leuk om te bakken? Wil je dan iets lekkers bakken voor een gezin, iets wat langer houdbaar is? We gaan de pakketten zondag 10 december inpakken en langsbrengen.
Alvast enorm bedankt!!
Groeten Caithlin, Bente, Merit, Matthijs V, Matthijs P, Fenne, Patrisja, Hans en Claudia.
 
 
Vrijwilligers kerkbalans 2024 Vrijwilligers kerkbalans 2024

De voorbereiding op de actie Kerkbalans 2024 is in volle gang. Als kerk zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die deze actie oplevert. Jaarlijks gaat er een groep vrijwilligers op pad om de Kerkbalans-enveloppen te bezorgen én weer op te halen. Een aantal vrijwilligers doet dit al jaren. Daarover zijn wij zeer verheugd. 

Wij hopen dat we ook in 2024 mogen rekenen op deze vrijwilligers. Natuurlijk is er ruimte voor en behoefte aan nieuwe vrijwilligers! Ziet u voor uzelf een taak binnen de actie Kerkbalans weggelegd? Schroom niet en neem contact op met Joke Boes (0527 291 296). Bent u, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat uw taak als vrijwilliger te vervullen? Neem dan ook contact op met Joke Boes.
De actie loopt van 13 t/m 27 januari. Uw aan- of afmelding ontvangen we graag vóór de aanstaande kerstdagen.
 

College van Kerkrentmeesters 

 
Kinderkerstfeest zondag 17 december Kinderkerstfeest zondag 17 december
Zondag 17 december is het Kinderkerstfeest om 19.00 uur in de Grote Kerk. Samen met de kinderen van groep 5 en 7 van beide scholen gaan we dit jaar de musical ‘de reis van Jozef en Maria’ voorbereiden. De eerste keer oefenen is komende woensdag.
Zit jij in groep 5 of 7 en wil je ook meedoen? Kom dan woensdag naar de Waaier
 • Woensdag 29 november uitlegmiddag van 14.30-15.30 uur in de Waaier. Doornemen musical en verdelen rollen.
 • Zaterdag 2 december 13.00-14.30 uur Grote Kerk: extra oefenmoment rollen  Jozef, Maria, verslaggevers en keizer.
 • Woensdag 13 december oefenen Grote Kerk van 14.30-15.30/16:00 uur.
 • Zaterdag 16 december is de generale repetitie in de Grote Kerk van 10.30-11.30/12:00 uur. (tijd nog onder voorbehoud)
 • Zondag 17 december is het kinderkerstfeest van 19.00-20:00 uur. Iedereen aanwezig om 18.15 uur.
Groeten het kinderkerstfeest team;
Patrisja, Carola, Sanne, Marina, Ruth, Elma en Marieke
 
 
Update jeugdproject scheppingsverhaal en eenzaamheid

Update jeugdproject scheppingsverhaal en eenzaamheid

De afgelopen drie weken hebben we drie sessies gehad over het scheppingsverhaal en eenzaamheid. Tijdens de eerste sessie hebben we het scheppingsverhaal gelezen. Adam voelde zich ook alleen en daarna kwam Eva. In de Bijbel staan veel meer verhalen waar mensen zich eenzaam voelen, dit gevoel is dus van alle tijden. We hebben ook van alles online opgezocht over eenzaamheid, wat is het eigenlijk? Ben je echt alleen of voel je je alleen en niet verbonden met anderen? En wist je dat ruim 10% van de jongeren eenzaam zijn? 

In de tweede sessie hebben we met dominee Douwe Wymenga onze vragen gesteld over het scheppingsverhaal. Douwe vertelde ons dat je verhalen van verschillende kanten kunt bekijken, daarom staat het scheppingsverhaal ook vaker in de Bijbel. En over de boom van goed en kwaad. God heeft ons gemaakt als unieke individuen en we maken allemaal verschillende keuzes, vaak goed maar soms ook niet. Zo mogen we elke dag weer leren. 

Tijdens de derde sessie hadden we Jelma van Sociaal werk de Kop uitgenodigd. Zij vertelde ons over haar werk en hoe zij veel met jongeren werkt die eenzaam zijn. Dat het ook belangrijk is dat als je eenzaam bent dat je leert om assertiever te worden zodat je ook zelf contacten kan leggen op de lange termijn. We hebben daarna in twee groepen ideeën bedacht wat wij kunnen doen aan eenzaamheid om ons heen. Zoals een spelletjesmiddag voor jong en oud, een film avond met jongeren en een Kerkkamp waarbij iedereen een vriend/vriendin meeneemt zodat je meer mensen leert kennen. We gaan begin 2024 de ideeën concreter maken en Jelma erbij betrekken. Wordt vervolgt..

Groeten Bente, Merit, Matthijs P, Kasper, Thijs, Patrisja en Claudia

 
 
Roosevelt-vakantieweek voor alleenstaanden.(16 maart  t/m 23 maart 2024) Roosevelt-vakantieweek voor alleenstaanden.(16 maart  t/m 23 maart 2024)

In 2024 wordt deze week veel vroeger dan anders gehouden. De week wordt georganiseerd door het Diaconaal Streekverband Noordwest  Overijsel. De vakantieweek is dit jaar weer in het Nieuw Hydepark te Doorn op een schitterend landgoed.

Het is bedoeld voor alleenstaanden, die thuis verzorgd worden of door lichamelijke beperkingen hulp of verpleging nodig hebben. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Er zijn wel kosten aan deze week verbonden.  De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. Wilt u meer informatie, of wilt u zich hiervoor aanmelden neem dan even contact op met Nienke Prins. (tel. 06-30686423) Zij gaat al jaren mee als vrijwilligster. De diaconie zal dan zorgen dat de aanmeldformulieren op de juiste tijd verstuurd worden. Graag aanmelden voor 5 januari
 
Verslag jeugdkerk 26 november 2023

Verslag jeugdkerk 26 november 2023

Afgelopen zondag kwamen we bij elkaar in de Waaier. Na de startzondag gingen we verder met het landelijke jaarthema ‘Ga mee!’ en volgen we een programma over de veelkleurigheid van de kerk.

We keken terug naar Jongeren Aan Zet op 5 november te Nijeveen. Het thema was ‘Take your chance’. Het ging over je kansen zien, pakken en doorzetten ook al is het moeilijk. Als inleiding keken we dit filmpje Geen armen, geen benen, geen zorgen - SUCCES-blog.nl - YouTube of met ondertiteling B.21. Nick Vujicic. Levensbeschouwing zonder armen en benen - YouTube en dat maakte wel indruk op ons. We deden daarna een samenwerkingsactiviteit, waarbij we met één been vastgebonden waren aan twee anderen en een parcours moesten afleggen. Een bordspel met vragen, een workshop en lunch. Het was een kleine groep, maar we hebben het leuk gehad.
We staken de kaars aan en dachten na over wat veelkleurigheid in de kerk is. We kwamen op verschillende mensen, culturen en leefstijlen. Vervolgens keken we naar het lied Lied van eenheid | O kom, o kom Immanuël | Heer maak ons één - YouTube met de tekst erbij, zodat we mee konden lezen. In de onzekere tijd van Corona kwamen tientallen verschillende kerken samen om in al hun verscheidenheid een gezamenlijk statement te maken rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Een gebed over verlangen naar eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof. Het viel ons op dat er veel verschillende kerken in beeld kwamen. De tekst van de rapper vonden we lastig, maar door er samen over te praten begrepen we zijn boodschap beter. Daarna lazen we Efeze 3: 1 tot en met 20 en onderstreepten we de woorden die gingen over de veelkleurigheid van de kerk, over samen kerk zijn vanuit diverse achtergronden, leeftijd en afkomst. We zagen net als in het lied de verbondenheid van mensen met de kerk ondanks hun verschillen. De jeugd ziet vooral veel ouderen in de kerk en ervaart minder veelkleurigheid. Tenslotte een feitje dat wij ons vaak niet realiseren dat er enorm veel christenmigranten in Nederland wonen, ca. 1,2 miljoen tegenover ca. 1,5 miljoen leden van de Protestantse Kerk in Nederland. De aanwezigheid in ons land van zo ontzettend veel medegelovigen uit allerlei windstreken kan een verrijking zijn van ons geloofsleven en van ons mens-zijn.
We sloten af met een gebed en namen samen de jaarplanning door. Volgende keer is 10 december, waarin we verder gaan met het thema en het Sinterklaasspel gaan spelen. Daarnaast hebben we plannen om samen een katholieke kerk, een synagoge, een moskee en een baptistengemeente te bezoeken. Zondag 17 maart doen we mee met de PaasChallenge en voor de jeugddienst willen we graag een band. We hopen dat dit allemaal gaat lukken. Wil je of kun je ons helpen, neem dan contact op met de leiding.
Mariëlle en Marja
 
 
Vanuit de kerkenraad | Beroepingscommissie Vanuit de kerkenraad | Beroepingscommissie

We zijn blij dat we kunnen melden dat er per 3 december een beroepingscommissie ons, de gemeente gaat helpen in de zoektocht naar predikant (en/of kerkelijk werker). De afgelopen periode zijn verschillende mensen benaderd om zitting te nemen in deze commissie. Er over nadenken, bedenktijd nemen, hoort hier ook bij. Daarom duurde het ook nog wel even voordat we de groep compleet hadden.

Als kerkenraad streefden we naar een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden in deze commissie. We vinden het belangrijk dat verschillende aspecten zijn vertegenwoordigd in deze commissie. We denken dan aan jong, oud, man, vrouw, Blokzijl, Scheerwolde etc. We zijn een gemeente voor jong en oud, van Blokzijl en omgeving met een breed kleurenpalet.
We heten van harte welkom in deze commissie van 8 personen:
 • Janetta Wanders-Brouwer (voorzitter)
 • Pieter Lok (vice-voorzitter)
 • Sjeerina Hellinga-Apperlo
 • Truus van Oversteeg
 • Annelies Boesjes-van der Linde
 • Joran de Lange
 • Klaas Heijnen
 • Nienke Prins

We wensen deze groep mensen met elkaar een fijne tijd toe en hopen dat ze het als een dankbare en  inspirerende taak ziet. Waarin andersom ze ook van ons als kerkenraad en gemeente het vertrouwen krijgen om deze taak uit te voeren.
In de kerkdienst van eerste advent zondag 3 december a.s. staan we als gemeente stil bij de installatie van deze commissie na afloop van de dienst.
Karin Rozendal, scriba (06 233 27 236, pgb4@xs4all.nl ).
 
 
Wat een mooi klokkie! 

Wat een mooi klokkie! 

Wie heeft thuis een bijzondere klok of horloge of iets anders waarmee je de tijd kunt aangeven? Voor het adventsproject willen we u/jullie uitnodigen om dat 'klokkie' mee naar de kerk te nemen. Eventueel kan er ook een kaartje met toelichting worden bij gezet. We hopen op een mooie expositie van gemeenteklokkies.


Hartelijke groet van de voorbereidingscommissie Advent & Kerst.